Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Aanbid Hem 'in geest'

Leestijd: 2 min.

Om te begrijpen wat het betekent om God te aanbidden ‘in geest’, zoals Jezus het verwoordt in Johannes 4:24, moeten we begrijpen welk beeld de Bijbel schetst over de menselijke persoonlijkheid. Volgens de Bijbel bestaat ieder mens uit drie elementen die met elkaar in verbinding staan: geest, ziel en lichaam. Dit beeld komt naar voren in het gebed dat Paulus bidt voor de kerk in Thessalonica:

En moge de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)

We weten wat het lichaam is. En de ziel is ons ‘ik’, ons ego – het deel van ons dat zegt: ‘Ik wil…’ of: ‘Ik denk…’. De ziel op zichzelf wordt doorgaans ook weer omschreven als de som van drie componenten: de wil, het denken en het gevoel. Deze gebieden kun je vangen in drie simpele frasen: Ik wil… Ik denk… en Ik voel... Dit is natuurlijk een wat simpele uitleg, maar het is een accurate omschrijving van de menselijke ziel, en bovendien erg herkenbaar in de tijd waarin wij leven.

De geest heeft daarentegen slechts één primaire functie: relatie hebben met God. Niet de ziel of het lichaam moeten God aanbidden, maar de geest. We kunnen aanbidding niet werkelijk begrijpen, als we de functies en de verwevenheid van deze drie elementen van de menselijke persoonlijkheid niet kennen en begrijpen.

In Psalm 103 schrijft David: Loof de Heer, mijn ziel… (vers 1). Wat of wie sprak hier tegen Davids ziel? We mogen aannemen dat zijn ziel niet tegen zichzelf sprak. Nee, het was Davids geest die tegen hem zei: Prijs de Heer! Davids geest stond in vuur en vlam omdat hij contact maakte met de levende God, en zei: ,,We moeten hier iets aan doen. Blijf daar niet zitten. Doe iets! Wees enthousiast! Prijs de Heer!” De ziel kun je zien als de versnellingsbak van de menselijke persoonlijkheid; de ziel neemt besluiten en geeft orders aan het lichaam om in beweging te komen. Dat is de juiste volgorde; de geest stuurt de ziel aan, de ziel zet het lichaam in beweging.

Het feit dat onze geest contact zoekt met Gods Geest, dat is ‘God aanbidden in geest’. En als we dat laten gebeuren, dan komt automatisch ook onze ziel en vervolgens ons lichaam mee.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat u mij heiligt, zodat heel mijn geest, ziel en lichaam geheel onberispelijk – bewaard blijven voor U. Dank U voor het wonder van aanbidding, waardoor mijn geest met U in contact is, en mijn ziel en lichaam meekomen in het verheerlijken van U. Amen!

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

  • Bid om leiding en voorziening van de Heer voor het wereldwijde werk van DPM; bid om een goede gezondheid en om bescherming voor de leiding van DPM, de zendingswerkers en hun gezinnen.
  • In de afgelopen maanden tijdens de pandemie, berichtten veel landen over een toename van activiteit op hun sociale media platforms, waar de mensen Dereks onderwijs leren kennen! Bid dat dit door zal gaan en dat nog meer mensen bereikt zullen worden.