Shop Doneer

Aanbidden in de Geest

Leestijd: 3 min.

Als we tegemoet komen aan Gods eisen voor ons lichaam en onze ziel, dan is onze geest vrij om in de volledige gemeenschap met God te komen, een gemeenschap die nog mooier is dan de gemeenschap die de mens met God had vóór de zondeval. Paulus zegt in 1 Korinthe 6:17:

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

De implicatie is duidelijk. De verloste geest kan genieten van intieme, persoonlijke gemeenschap met God. Alleen de geest kan deze persoonlijke en intieme verbintenis met God ervaren – niet de ziel of het lichaam.

Het is hoofdzakelijk door aanbidding dat onze geest deze eenwording met God kan beleven. In Johannes 4:23-24 zegt Jezus:

Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Jezus maakte duidelijk dat echte aanbidding een activiteit van onze geest moet zijn. In veel kerken is tegenwoordig weinig begrip van het wezen van aanbidding, vaak omdat we niet het verschil zien tussen de ziel en de geest. Aanbidding is geen amusement, waarbij ons gevoel wordt aangesproken of ons verstand wordt geprikkeld. Amusement is iets voor in het theater, niet in de Kerk. Aanbidding is ook niet hetzelfde als lofprijs. God prijzen doen we met onze ziel en dat is goed. Door onze lofprijs krijgen we toegang tot Gods aanwezigheid. Maar als we in die aanwezigheid komen, is het door aanbidding dat we geestelijke eenheid met Hem beleven. In staat zijn om God op deze manier te aanbidden is het doel van onze redding – eerst hier op aarde, en later in de hemel. Het is de hoogste en meest heilige activiteit waar een menselijk wezen toe in staat is. Aanbidding is echter alleen mogelijk als de ziel en het lichaam zich aan de geest onderwerpen en werken in harmonie met de geest. Zulke aanbidding is vaak te heilig voor woorden. Het wordt tot een intense en stille eenheid met God.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het onbegrijpelijk, onbeschrijfelijke voorrecht dat U zich met mij verbindt. Ik erken dat het hoogste wat ik kan doen is mij met U verenigen door U te aanbidden in geest en in waarheid. Ik ben verbonden met God en één geest met Hem. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.