sluit
Shop Doneer

Aanbidden in geest

Leestijd: 1 min.
Jezus spreekt in Johannes 4:23 enkele kernachtige woorden over aanbidding:
Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt immers wie Hem zo aanbidden.
Vind je dit geen opmerkelijke uitspraak? De Almachtige God zoekt mensen die Hem aanbidden. Maar we moeten Hem aanbidden op Zijn voorwaarden. Vers 24:
God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Volgens de Bijbel bestaat de mens uit drie componenten: geest, ziel en lichaam. Onze ziel is heel actief in lofprijs en dankzegging. Dit zien we op vele plaatsen in de psalmen, zoals de bekende oproep van David uit Psalm 103:
Loof te Here mijn ziel, en alles wat in mij is, zijn Heilige naam...
Onze ziel wordt dus opgeroepen tot lofprijs, maar als het aankomt op aanbidding, dan is het onze geest die rechtstreeks gemeenschap heeft met Gods Geest. Daartoe is onze ziel niet in staat.
Het is de Heilige Geest die ons deze rechtstreekse gemeenschap geeft met God. Degenen die een ervaring hebben gehad van vervulling met de Heilige Geest, weten dat dit de manier waarop we aanbidden verandert. Doordat we vervuld zijn met de Heilige Geest, komen we in een nieuwe dimensie. Vervulling met de Heilige Geest maakt ons niet volmaakt, of superieur aan andere mensen, maar het maakt in ons iets vrij waardoor we verstaan hoe aanbidding behoort te zijn.

Heer, leer mij het geheimenis van aanbidding, hoe mijn geest door Uw eigen Geest in rechtstreeks contact komt met U. Vader, ik besef dit enorme voorrecht, maar weet ook dat er nog zoveel is dat ik nauwelijks begrijp. Vul mij met Uw Geest en verbind mij met U, Heer. Amen.