Shop Doneer

Aanbidding en dienstbaarheid

Leestijd: 2 min.

In veel Bijbelgedeelten die over aanbidding gaan, zal je merken dat aanbidding onvermijdelijk ook leidt tot dienstbaarheid. Wie we aanbidden, die zullen we ook gaan dienen. Dit komt duidelijk naar voren in het gesprek tussen Jezus en satan, als Jezus wordt verzocht om neer te vallen en satan te aanbidden. Van de drie verzoekingen in de wildernis, was dit de ultieme verzoeking…

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij toonde Hem al de koninkrijken van de wereld en hun luister, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. (Mattheüs 4:8-10)

Let op de volgorde die Jezus noemt: eerst aanbidding, daarna dienen. Veel christenen proberen deze volgorde om te draaien. Ze proberen eerst te dienen en daardoor te aanbidden. Maar zo werkt het niet. Dienen zonder een basis van aanbidding is niet echt. Aanbidding – echte gemeenschap en intimiteit – leidt tot ongeveinsde, oprechte dienstbaarheid.

Er is echter ook nog een functionele connectie tussen deze twee. Hoe meer we iets of iemand aanbidden, hoe meer de gevolgen daarvan zichtbaar worden in ons leven. Ten eerste zal onze toewijding aan wie we aanbidden steeds completer worden; en ten tweede zullen we steeds meer de identiteit aannemen van degene die we aanbidden. Deze dynamiek zie je soms ook bij zeer charismatische leiders die toestaan dat ze bewierookt worden… Hun ‘volgers’ gaan hen zelf nadoen, in plaats van hen ‘te volgen in zoverre zij Christus navolgen’ (zie Paulus’ uitspraak in 1 Korinthiërs 11:1). Aanbidding leidt onvermijdelijk tot toewijding en identificatie.

Wie we aanbidden is dus onze ultieme, fundamentele keuze. Niemand kan om die beslissing heen. De mens is geschapen voor aanbidding. Dit deel van zijn natuur kan hij niet veranderen. Wat we wel kunnen veranderen, is het voorwerp van onze aanbidding; dien ik de ware God of een afgod? Stel jezelf geregeld die vraag.

En het mooie is dat je het antwoord op die vraag in je eigen leven ook kunt testen, namelijk door de simpele vraag: Op wie lijk ik? Lijk jij in je houding, je liefde en je beslissingen op je hemelse Vader?

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor het leiderschap dat U geroepen heeft in het Lichaam van Christus, en ook in mijn leven. Laat mij nooit leiders aanbidden, noch toestaan dat mensen mij aanbidden, want alleen in U leef ik, beweeg ik, en vind ik mijn bestaan! Op U wil ik steeds meer gaan lijken. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN

  • Bid om door God geleide ontmoetingen met leiders van meer kerken en bedieningen die Dereks materiaal willen gebruiken voor hun onderwijs en werk.
  • Bid om Gods zegen en voorziening door de duizenden trouwe supporters die het wereldwijde werk van DPM ondersteunen.