Shop Doneer

Aanbidding en dienstbetoon

Leestijd: 2 min.

Terwijl we nadenken over de roep om binnen te gaan in Gods rust, schieten ons een aantal vragen te binnen: Besteden we onze tijd goed en efficiënt? Weten we wat het betekent om te rusten? Zijn we in staat te stoppen met dingen doen, om echt tot rust te komen – zowel lichamelijk als in ons denken? Kun je even gaan liggen en stoppen met bedenken wat je allemaal nog moet doen? God is meer geïnteresseerd in ons karakter dan in onze prestaties. Prestaties zijn alleen in dit leven van belang, maar karakter is eeuwig. Ons karakter bepaalt hoe we de eeuwigheid zullen doorbrengen.
Jesaja kreeg een visioen van de hemel met glorieuze wezens en de troon van de Heer (zie Jesaja 6). De wezens die serafs worden genoemd waren bezig te aanbidden. Het woord 'seraf' is rechtstreeks afkomstig van het woord voor 'vuur'. Deze vurige wezens bevonden zich dicht bij de troon van God en riepen dag en nacht:

...Heilig, heilig, heilig is de HEERE... (Jesaja 6:3)

Elk van deze serafs had zes vleugels en de manier waarop ze deze gebruikten is veelzeggend. Met twee vleugels bedekten ze hun gezicht; met twee andere vleugels bedekten ze hun voeten; en met de twee overige vleugels vlogen zij (zie vers 2). Het bedekken van het gezicht en de voeten zie ik als de nederigheid van aanbidding en het vliegen als dienstbetoon. Dit spreekt mijns inziens van de juiste verhouding in ons leven tussen aanbidding en dienstbetoon. Twee keer zoveel aanbidding en 'relatie' met God, als dienen of 'doen' vanuit die relatie.

Laat er in je leven veel tijd zijn om je 'vleugels' over je gezicht en voeten te leggen in nederige aanbidding, om te luisteren naar wat God te zeggen heeft.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de belofte om Uw rust binnen te gaan. Ik wil die houding van aanbidding ontwikkelen en leren om te rusten om echt Uw stem te verstaan. Ik zal vrezen, zodat ik niet faal in het rusten in Christus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.