Shop Doneer

Aandacht en nederigheid

Leestijd: 1 min.

In de komende dagen zullen we vier specifieke vereisten leren kennen die nodig zijn om de gevoeligheid van ons hart te ontwikkelen. De eerste twee vereisten gaan hand in hand en ik zou ze willen omschrijven als 'aandachtigheid' en 'nederigheid'. Deze beide vereisten worden veelvuldig genoemd in het boek Spreuken en bedenk daarbij dat Spreuken is geschreven door Salomo, de man die God had gevraagd om een 'opmerkzaam' hart. We zullen drie teksten uit Spreuken doornemen waarin deze twee vereisten samen worden gebruikt.

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. (Spreuken 4:20)

De opdrachten hier zijn 'acht slaan op' en 'neig uw oor'. Om je oor te neigen moet je letterlijk je hoofd voorover buigen, en dat is een gebaar is van eerbiedige, respectvolle nederigheid. Je gaat niet met God in discussie. Je zegt God niet wat Hij moet doen. Nee, je wacht om van God te horen. Je oor neigen betekent je hoofd buigen, en dat is essentieel om Gods stem te horen.

Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig je oor tot mijn inzicht. (Spreuken 5:1)

Opnieuw: dezelfde vereisten: 'sla acht op...' en 'neig je oor...'.

Neig uw oor en luister naar de woorden van wijzen, richt uw ​hart​ op mijn kennis. (Spreuken 22:17)

We kunnen dit vers ook omkeren; als we onze oren niet neigen, dan zullen we ook niet luisteren. ...richt uw hart op mijn kennis. Zonder de juiste hartsgesteldheid, namelijk die van ootmoed en respect, zullen we Gods stem niet verstaan. Het komt dus altijd aan op ons hart; het moet zich richten op Zijn stem, en onze aandacht moet in nederigheid op Hem zijn afgestemd.

Gebed van de dag

Vader, vandaag neem ik een beslissing mijzelf te gaan trainen in aandacht en nederigheid. Wilt U mij helpen en tot mij spreken als ik de stilte zoek om van U te horen?

Gebed voor DPM wereldwijd

ZWITSERLAND

  • Bid om wijsheid en leiding van de Heer voor de voortgang van het werk in dit jaar.
  • Bid dat die mensen zich gaan aansluiten bij het team die de visie hebben dit tot stand te brengen.