sluit
Shop Doneer

Acceptatie in het Lichaam van Christus

Leestijd: 2 min.
Er blijft nog één belangrijke stap over om complete acceptatie te bereiken: jouw plaats ontdekken in Gods familie, dat is in het lichaam van Christus. Als christenen zijn we nooit onafhankelijke, op ons zelf staande individuen. We komen in relatie te staan met onze medegelovigen. Die relatie is een van de manieren waarop onze aanvaarding een plaats krijgt in ons dagelijks leven. Acceptatie door onze Vader in de hemel is de eerste en belangrijkste stap. Maar acceptatie moet ook in onze relatie met onze medegelovigen tot uiting komen. Christenen vormen samen één lichaam, waarbij elke christen een lid is van dat lichaam. Of, zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthiërs:

Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik de hand niet ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik het oog niet ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? (1 Korinthiërs 12:14-16)

Je bent een deel van het lichaam. Misschien ben je een voet of een hand. Of een oor of een oog. Zonder de rest van het lichaam ben je incompleet en de rest van het lichaam is incompleet zonder jou. Daarom is het zo belangrijk, dat je je plaats vindt in het lichaam.

En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. De leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een hogere eer. ( 1 Korinthiërs 12: 21-23)

Niemand van ons kan dus tegen zijn medegelovigen zeggen: Ik heb je niet nodig. We hebben elkaar allemaal nodig. God heeft het lichaam zo gemaakt, dat de leden van elkaar afhankelijk zijn. Niet een van de leden kan effectief functioneren op zichzelf. Je hebt de andere leden nodig en zij hebben jou nodig. Jouw plaats vinden in het lichaam zal je acceptatie maken tot een dagelijkse ervaring.
Vader dank U wel, dat U mij Uw acceptatie wilt laten ervaren in mijn dagelijks leven. Ik mag horen bij het Lichaam van Christus, waar ik nodig ben. Ik heb ook mijn medechristenen nodig en wil ook aan hen Uw acceptatie laten zien. Amen.