Shop Doneer

Accepteer jezelf

Leestijd: 3 min.

We hebben al gesproken over de stap van vergeving die nodig is om genezing te ontvangen van afwijzing. Voor een volgende stap hoef je alleen maar eenvoudig te ontvangen wat God je heeft gegeven en te geloven in wat God al voor je heeft gedaan.

(God) heeft ons geaccepteerd in de geliefde. (Efeziërs 1:6, KJV)

Als je door Jezus tot God komt, zul je ontdekken dat je al geaccepteerd bent. God heeft geen tweederangs kinderen. Hij tolereert je niet alleen maar, Hij geeft om jou. Kijk nog eens naar al die heerlijke woorden in het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs:

...omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, om heilig en smetteloos te zijn voor Hem in de liefde. Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

Gods eeuwige bedoeling was om ons Zijn kinderen te maken en Hij bereikte dat door het sterven van Jezus aan het kruis in onze plaats. Het enige wat je moet doen, is geloven dat God wil dat jij Zijn kind bent. Als je door Jezus tot God komt, dan heeft Hij je al aanvaard.

Een laatste, belangrijke stap is dat je niet alleen van God acceptatie ontvangt maar ook jezelf accepteert. Soms is dat het moeilijkst. Ik zeg vaak: "Spreek nooit klein van jezelf. Heb geen negatieve kritiek op jezelf. Je hebt jezelf niet gemaakt. God heeft je geschapen."

In Efeziërs 2:10 vertelt Paulus ons dat we Gods maaksel zijn. Het Griekse woord voor maaksel is 'poiema', waarvan ook ons woord poëzie is afgeleid. Andere mogelijke vertalingen zijn 'kunstwerk' of 'vakmanschap'. Wij zijn Gods meesterwerken! Van alles wat God geschapen heeft, heeft Hij de meeste zorg en aandacht besteed aan ons.

Misschien bestempel je jezelf als een mislukkeling, maar God geeft je een andere titel: ''Mijn zoon, Mijn dochter.'' Je mag jezelf accepteren, omdat God je accepteert. Als je door Jezus tot God komt, word je een nieuwe schepping.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden... En dit alles is uit God... (2 Korinthiërs 5:17-18a)

Je mag jezelf niet langer beoordelen op grond van hoe je leefde voordat je tot Christus kwam, want vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping! Nu is de enige standaard, waaraan je jezelf mag meten, datgene wat God over je zegt; wie je geworden bent in Christus. Als je herhaaldelijk uitspreekt, wie jij volgens Gods Woord bent in Christus, zul je langzaam maar zeker de oude, negatieve gedachten en uitspraken over jezelf overwinnen en achterwege laten. Je zult leren jezelf te accepteren!

Gebed van de dag

Ik geloof Heer, dat U mij accepteert. Ik ben aanvaard, door wat U aan het kruis voor mij hebt gedaan. Ik ben geliefd! Ik ben het voorwerp van uw speciale zorg en aandacht. U houdt echt van mij. Ik ben door U gewild. Uw Vader is mijn Vader. Ik aanvaard mezelf zoals U mij geschapen hebt. Ik ben uw kunstwerk en ik dank U voor wat U gedaan hebt. Ik geloof dat U een goed werk in mij begonnen bent, dat U tot het einde toe zult volbrengen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

  • Bijna twintig jaar lang heeft DPM-Kroatië Dereks onderwijs geproduceerd en verspreid. Bid dat God veel nieuwe deuren zal openen om zijn materialen te delen.
  • Bid dat het onlangs gepubliceerde boek ‘Toetsing van wonderen en tekenen’ de gelovigen zal leren geestelijk onderscheidingsvermogen uit te oefenen wat betreft de waarheden van Gods Woord.