Shop Doneer

Trouw in het kleine

Leestijd: 2 min.

In 2 Petrus 1:5-7 benoemt de apostel zeven opeenvolgende fasen in de vorming van een christelijk karakter:

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde (voor iedereen).

Petrus begint met de waarschuwing dat er inzet (In het Engels staat hier ‘diligence’, wat ook wel toewijding betekent) voor nodig is om dit proces met succes te doorlopen. In 2 Timotheüs 2:6 spreekt Paulus op een andere manier over hetzelfde principe: De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Zonder ijver, zonder hard werken, kan het karakter van een christen zich niet goed ontwikkelen.
Het proces dat Petrus beschrijft, kan vergeleken worden met het zaadje van een appelboom dat uitgroeit tot een rijpe appel. Het zaad is Gods Woord dat in het hart is geplant. Dit zaad brengt geloof voort. Geloof is het onmisbare uitgangspunt voor de verdere groei, die in zeven achtereenvolgende fasen plaatsvindt.

In 2 Petrus 1:5 vinden we de eerste fase: deugd. In de Engelse vertaling bestaat naast ‘deugd’ nog een andere uitdrukking die we in het Nederlands kunnen vertalen met ‘morele uitmuntendheid’ of ‘ethisch onberispelijk zijn’. Maar het oorspronkelijke Griekse woord stond niet alleen voor moreel of geestelijk uitmunten. Het werd ook gebruikt voor allerlei alledaagse aspecten van het leven; pottenbakken, een schip besturen, of fluit spelen bijvoorbeeld. Ik geloof dat in het Nieuwe Testament het woord ‘uitmuntendheid’ ook niet alleen betrekking heeft op geestelijke zaken, maar even zeer op alle mogelijke dagelijkse bezigheden.

Een leraar die tot Jezus komt zou een ‘uitmuntende’ leraar moeten worden. Een verpleegkundige zou een uitstekende verpleegkundige moeten zijn. Een christelijke zakenman zou voortreffelijk moeten zijn in zijn vakgebied en ethiek. In het leven als christen is geen ruimte voor onverschilligheid of luiheid op welk gebied dan ook. Zelden of nooit geeft God iemand die (door laksheid of luiheid) mislukt is in zijn wereldse taken, een succesvolle geestelijke bediening.

Jezus zegt in Lukas 16:10: Wie trouw is in het minste (het alledaagse, het 'aardse'), is ook in het grote (het geestelijke) trouw.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat Uw Heilige Geest mij toerust en aanmoedigt om trouw en accuraat te zijn in de kleine dingen. Dank U voor dat prachtige aspect van de vrucht van Uw Geest die zelfdiscipline heet; een vastberadenheid en getrouwheid die U mij geeft, en waarvoor ik altijd U de eer zal geven! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.