Shop Doneer

Acht manifestaties van liefde

Leestijd: 2 min.

We zagen al eerder dat het Nieuwe Testament spreekt over de 'gaven van de Geest' in het meervoud. De negen gaven worden opgesomd in 1 Korinthiërs 12:8-10: Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.

Maar gisteren lazen we in Galaten 5:22-23 over de 'vrucht van de Geest' , die staat in het enkelvoud, waar negen verschillende uitwerkingen van de vrucht van de Geest staan opgesomd: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Als eerste in deze reeks vinden we liefde. Alles wat hierna komt, kunnen we interpreteren als de verschillende manieren waarop liefde zich manifesteert.

  1. blijdschap is liefde die zich verheugt
  2. vrede is liefde die aanvaardt
  3. geduld is liefde die verdraagt
  4. vriendelijkheid is liefde die anderen dient
  5. goedheid is liefde die het beste zoekt
  6. geloof is liefde die zijn beloften houdt
  7. zachtmoedigheid is liefde die bewogen is met de pijn van anderen
  8. zelfbeheersing is liefde die regeert

De vrucht van de Geest kunnen we ook omschrijven als de verschillende manieren waarop het karakter van Jezus zichtbaar wordt in de levens van Zijn discipelen. Als alle aspecten van de vrucht van de Geest in iemand tot hun recht gekomen zijn, dan is het alsof Jezus door de Heilige Geest vleesgeworden is in Zijn discipel, de persoon die Hem volgt. Laten we het volgende gebed uitspreken:

Gebed van de dag

Heer Jezus, zo wil ik zijn! Iemand in wie U vleesgeworden bent, iemand in wie Uw Geest en karakter zo zichtbaar is!

Vernieuw mijn vreugde Heer; Stort Uw aanvaarding en vergeving voor anderen in mij uit; ik leer Uw geduld, Heer; en vanuit Uw liefde dien ik anderen; ik zoek het beste voor hen; ik zet mijn hart erop het zuivere en goede te kiezen; ik houd mijn beloften; raak anderen aan met Uw genezing voor hun pijn; en ik laat in al mijn spreken en handelen Uw liefde regeren! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.