Shop Doneer

Acht manifestaties van liefde

Leestijd: 2 min.

We zagen al eerder dat het Nieuwe Testament spreekt over de 'gaven van de Geest' in het meervoud. De negen gaven worden opgesomd in 1 Korinthiërs 12:8-10: Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.

Maar gisteren lazen we in Galaten 5:22-23 over de 'vrucht van de Geest' , die staat in het enkelvoud, waar negen verschillende uitwerkingen van de vrucht van de Geest staan opgesomd: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Als eerste in deze reeks vinden we liefde. Alles wat hierna komt, kunnen we interpreteren als de verschillende manieren waarop liefde zich manifesteert.

2. blijdschap is liefde die zich verheugt
3. vrede is liefde die aanvaardt
4. geduld is liefde die verdraagt
5. vriendelijkheid is liefde die anderen dient
6. goedheid is liefde die het beste zoekt
7. geloof is liefde die zijn beloften houdt
8. zachtmoedigheid is liefde die bewogen is met de pijn van anderen
9. zelfbeheersing is liefde die regeert

  • blijdschap is liefde die zich verheugt
  • vrede is liefde die aanvaardt
  • geduld is liefde die verdraagt
  • vriendelijkheid is liefde die anderen dient
  • goedheid is liefde die het beste zoekt
  • geloof is liefde die zijn beloften houdt
  • zachtmoedigheid is liefde die bewogen is met de pijn van anderen
  • zelfbeheersing is liefde die regeert

De vrucht van de Geest kunnen we ook omschrijven als de verschillende manieren waarop het karakter van Jezus zichtbaar wordt in de levens van Zijn discipelen. Als alle aspecten van de vrucht van de Geest in iemand tot hun recht gekomen zijn, dan is het alsof Jezus door de Heilige Geest vleesgeworden is in Zijn discipel, de persoon die Hem volgt. Laten we het volgende gebed uitspreken:

Gebed van de dag

Heer Jezus, zo wil ik zijn! Iemand in wie U vleesgeworden bent, iemand in wie Uw Geest en karakter zo zichtbaar is!

Vernieuw mijn vreugde Heer; Stort Uw aanvaarding en vergeving voor anderen in mij uit; ik leer Uw geduld, Heer; en vanuit Uw liefde dien ik anderen; ik zoek het beste voor hen; ik zet mijn hart erop het zuivere en goede te kiezen; ik houd mijn beloften; raak anderen aan met Uw genezing voor hun pijn; en ik laat in al mijn spreken en handelen Uw liefde regeren! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

RUSLAND

De vertaling van Dereks boek ‘Gods Levende Woord’ is begonnen. Bid dat het drukken goed zal verlopen en dat de boeken zonder enig probleem kunnen worden verspreid onder de Russische kerken. Bid dat ze verfrissing en bemoediging zullen brengen. Het is prachtig te zien dat DPM vertrouwen en respect heeft gewonnen binnen de Russische kerken.