Shop Doneer

Al onze aanbidding waard

Leestijd: 2 min.

We zijn bezig met de afronding van onze studie vanuit Derek Prince' boek In Gods Aanwezigheid waardoor we de afgelopen weken onder de indruk gekomen zijn van Gods geweldige genade, dat we door Jezus' bloed vrije toegang hebben tot Gods aanwezigheid. We hebben onder meer geleerd over de tabernakel, die ons via een weg van bekering van zonde, reiniging en overgave toegang geeft tot het Heilige, en vervolgens zelfs tot het Heilige der Heilige, waar alleen het licht van Gods heerlijkheid het schijnsel is waardoor we Hem zien. Ook leerden we over verschillende vormen van aanbidding, en hoe alleen God onze totale toewijding en aanbidding waard is.

Gisteren lazen we in Openbaring over wat ik noem 'de eerste cirkel van aanbidding' in de troonzaal: de vier levende dieren en de vierentwintig ouderlingen die neervallen en God prijzen voor Zijn machtige daad van verlossing door Jezus Christus. Dan vervolgt Johannes in Openbaring 5:11:

Ik zag toe en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizend groepen van tienduizend en duizend groepen van duizend.

Dit is overigens de wijze waarop in het Chinees nog altijd het begrip 'miljoenen' wordt omschreven - tienduizend maal tienduizend = honderd miljoen. En dan zijn er nog vele miljoenen meer. Als je bedenkt dat één enkele engel in één nacht 185.000 Assyrische soldaten kon vernietigen (zie 2 Koningen 19:35), dan vraag je je af waarom we ons ooit nog ergens zorgen over zouden maken.

En ze zeiden met een luide stem: Het Lam dat geslacht is, is waardig om te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en dat op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem die op de troon zit, en aan het Lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de macht in alle eeuwigheid. (Openbaring 5:12-13)

Elk schepsel, tot in de verste uithoeken van het universum, verenigde zich in Johannes' visioen in één activiteit: Hem aanbidden. En dan gaat het verder:

En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen vielen neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. (vers 14)

Ze vallen neer en aanbidden Degene die voor eeuwig leeft. Wat een heerlijk en inspirerend beeld! Het centrum van het universum is de troon, en het breidt zich in steeds bredere cirkels uit, tot de grenzen van het heelal. Alles en iedereen doet slechts dit ene: God aanbidden. En wie bevindt zich in het midden ervan? Het Lam! Wat een geweldige, glorieuze dag zal dat zijn! Amen.

Gebed van de dag

Heerlijke, geweldige, almachtige, eeuwige, majestueuze Schepper van hemel en aarde, Die door het bloed van Jezus mijn Vader is! Ik prijs U, aanbid U en geef U al mijn dank! En Heer Jezus, het Lam dat is geslacht, en waard alle lof en eer, heerlijkheid en aanbidding, ik aanbid U en dank U dat ik door het wonder van Uw verzoeningsoffer in Gods aanwezigheid mag komen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

EGYPTE/PERZISCHE GOLF

    • Bid dat meer mensen worden bereikt met Dereks onderwijs door onze online platforms, zodat ze kunnen groeien in hun geloof.
    • Bid om meer gelegenheden Dereks onderwijs te verspreiden in het Golfgebied.