Shop Doneer

Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft

Leestijd: 2 min.

Vandaag beginnen we met een nieuw thema: Geloof. Het geheimenis, de beloften, de kracht van geloof…ze worden allemaal behandeld in de komende periode. Ga met ons mee en leer wat het betekent om te leven door geloof!

Geloof! Wie kan ten volle de levenskracht en de geweldige mogelijkheden meten die besloten liggen in dat korte, simpele woordje? Waarschijnlijk krijgen we het beste zicht op het enorme potentieel van geloof als we twee uitspraken van Jezus naast elkaar zetten: Bij God zijn alle dingen mogelijk (Mattheüs 19:26).Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft (Marcus 9:23). In elk van deze uitspraken vinden we de woorden 'alle dingen zijn mogelijk.' In de eerste uitspraak hebben ze betrekking op God; in de tweede hebben ze betrekking op degene die gelooft. Het is misschien niet zo moeilijk om te aanvaarden dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Hij is immers God. Maar kunnen we met hetzelfde gemak aanvaarden dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die gelooft? Toch is dat wat Jezus ons zegt. Wat betekent dit in de praktijk? Het betekent dat, door geloof, alle dingen die mogelijk zijn voor God, ook beschikbaar zijn voor degene die gelooft. Geloof is het kanaal waardoor Gods mogelijkheden tot onze beschikking komen. Door geloof worden al Gods mogelijkheden ook onze mogelijkheden. Geen wonder dat de Bijbel van begin tot eind voortdurend het geweldige belang van geloof benadrukt. Ook is het belangrijk te begrijpen dat in de Bijbel 'geloof' een actief begrip is. Geloven is altijd geloof in werking, geloof in beweging. Het tegen­overgestelde is ongeloof. Het Griekse woord wat vertaald wordt met geloof is het woord pistis. Hier volgt een rijtje woorden die we in het Nieuwe Testament tegenkomen en die verwant zijn aan dit woord pistis: 1. zelfstandig naamwoord: pistis geloof2. zelfstandig naamwoord: apistia ongeloof3. bijvoeglijk naamwoord: pistos trouw, gelovig4. bijvoeglijk naamwoord: apistos ontrouw, ongelovig5. werkwoord: pisteuo ik geloof We zien dat deze vijf woorden allemaal verbonden zijn doordat ze zijn afgeleid van dezelfde stam: pist. Bij elkaar opgeteld komen we deze stam bijna zeshonderd keer tegen in de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament. Alleen al daarom is duidelijk dat het woord geloven een centraal thema is in de hele openbaring van de Bijbel. De komende periode gaan we groeien in het geloof in Gods mogelijkheden en leren dat door geloof Gods mogelijkheden ook onze mogelijkheden zijn!


Gebed van de dag

Vader, Uw Woord zegt dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die gelooft. Deze waarheid aanvaard ik. Daarom besluit ik vandaag om te gaan leren hoe deze waarheid in mijn leven (meer) zichtbaar mag worden. Ik stel mijn hart open voor Uw Heilige Geest om mij te leiden in een proces van groeien in geloof. Dank U wel voor de geweldige wetenschap dat er bij U niets onmogelijk is! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

GRIEKENLAND

  • Bid voor Katerina die weer werkt aan het eBook
Zegen of vloek, aan u de keus, na het uitstel door de beperkingen als gevolg van de pandemie. Het zal beschikbaar gesteld worden aan de mensen in Griekenland, die dit onderwijs wanhopig hard nodig hebben, dus bid dat het snel en met succes afgerond zal worden.