Shop Doneer

Alle genade; meer dan genoeg

Leestijd: 3 min.

Arm zijn betekent:

honger, dorst, naaktheid en gebrek aan alles. (zie Deuteronomium 28:48)

Wanneer werd Jezus feitelijk arm? Hij werd arm op het moment dat Hij werd geïdentificeerd met onze zonden. Vanaf dat moment, aan het kruis, werd Zijn armoede steeds dieper. Hij vertegenwoordigde de absolute armoede die hierboven staat beschreven.

Begrijp goed dat aan het kruis Zijn armoede niet louter geestelijk was. Ook lichamelijk en materieel werd Hij arm. Daarom – naar de wetten van de logica – zal onze overvloed ook niet alleen maar geestelijk zijn. Jezus werd volkomen arm in de fysieke, materiële zin van het woord, zodat wij rijk zouden worden, voorzien in alle fysieke en materiële behoeften – en zelfs meer dan dat (overvloed), om Gods voorziening te delen met andere mensen.

2 Korinthe 9:8 is het tweede vers dat we bekijken. Ook dit vers bevestigt dat Jezus de vloek van de armoede droeg:

En God is bij machte elke genadegave overvloedig te maken in u; zodat u, die in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed werk.

God is niet krenterig; Hij geeft niet precies genoeg om net van rond te komen; Hij geeft voldoende en meer nog dan dat. In deze tekst staat maar liefst twee keer het woord 'overvloedig' en vier keer 'alles' of 'elk'. God wil dus duidelijk maken dat Zijn genade zeer overvloedig is.

Het is interessant dat in 2 Korinthe 8 en 9 - twee hoofdstukken - gesproken wordt over geld, en het sleutelwoord daarbij is 'genade'. Het komt zeven keer voor in hoofdstuk 8 en twee keer in hoofdstuk 9. Het is een vorm van genade die werkzaam is op financieel gebied. Er zijn maar weinig belijdende christenen die het wezen van Gods genade begrijpen. Het lijkt soms wel of degenen die er het meest over spreken, er het minst van begrijpen. Hoe dan ook, Gods voorziening in onze materiële nood is een belangrijk onderdeel van Gods genade, en Hij deelt die overvloedig uit, opdat het uit ons leven overstroomt naar anderen.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw volmaakt volbrachte werk aan het kruis. Ik erken dat Jezus volkomen arm werd, zodat Gods genade overvloedig in mij zou kunnen werken, zelfs op het gebied van financiën. U heef mij overvloedig voorzien van al het bezit dat ik nodig heb, om voldoende te hebben voor elk goed werk waartoe U mij roept. Jezus onderging mijn armoede, opdat ik mag delen in Zijn overvloed. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.