Shop Doneer

Alles met dankzegging

Leestijd: 2 min.
De derde uitspraak (of opdracht) van Paulus over dankbaarheid vinden we in 1 Thessalonicenzen 5:16-18. Het is één van de kortste uitspraken in het Nieuwe Testament, maar ze bevat een krachtige waarheid:
Verblijd u altijd.
Makkelijk gezegd, nietwaar? Maar om het ook echt te doen, is heel veel genade nodig!
Bid zonder ophouden.
Houd nooit op met bidden. Je hoeft niet continu gebeden uit te spreken, maar zeg anderzijds ook nooit: 'Zo, nu ben ik klaar met bidden'. Van de bekende prediker Smith Wigglesworth (1859-1947) wordt naar ik meen gezegd dat hij nooit méér dan een half uur aan één stuk bad, maar dat hij ook nooit een half uur voorbij liet gaan zonder te bidden. Dat illustreert mooi wat 'bid zonder ophouden' betekent. De laatste van Paulus' pittige eisen uit 1 Thessalonicenzen 5 luidt:
Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.
Wat is de wil van God in Christus Jezus? Onder alles te danken. Opnieuw zien we hier: als we niet dankbaar zijn, dan plaatsen we ons buiten de wil van God en buiten het bereik van Gods genade.
Ik heb heel wat christelijke werkers gesproken die precies op hun plek waren, het juiste werk deden en op de goede manier, maar die zich toch buiten Gods wil voelden staan. Dat kwam niet door de plaats of het werk, maar doordat ze hun dankbaarheid verloren hadden.
Denk er dus aan: op het moment dat je niet meer dankbaar bent, sta je buiten de wil van God, niet zozeer om wat jij doet, maar omdat je niet op de juiste manier reageert op Gods goedheid.
In Filippenzen 4:6 zien we Paulus' vierde uitspraak over dankbaarheid:
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.
Ga nooit met een verzoek tot God zonder Hem te danken. Jaren geleden raakte ik diep onder de indruk van de dagboeken van John Wesley. Ik denk altijd aan zijn commentaar op dit vers. Van de uitdrukking "... in alles door bidden en smeken" lichtte Wesley er drie woorden uit: "alles door bidden...". En hij zei: "Ik ben ervan overtuigd, dat God alles doet door het gebed en niets zonder dat". Ik geloof dat dit een basiswaarheid is. Paulus zegt echter bovendien: "Wat voor vraag je ook hebt, breng hem naar voren met dankzegging".
Dankbaarheid als basishouding bij elk woord dat je bidt, is een Bijbelse vereiste die grote invloed op de effectiviteit van je gebed. Maar meer nog... die basishouding heeft grote invloed op je hart!

Heer, leer mij toch het geheim van een dankbaar hart. Geef mij die basishouding van dankbaarheid en verwondering over Uw genade, die maakt dat ik alles benader vanuit geloof in Uw mogelijkheden en Uw perspectief. Dank U, dat U dit kostbare cadeau wilt geven, op basis van het offer van Uw Zoon. Amen.