Shop Doneer

Alles of niets...

Leestijd: 2 min.
Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. (2 Kronieken 16:9, HSV)
De ogen van de Heere - deze frase verwijst naar de Heilige Geest - zoeken naar een speciaal soort iemand, waar die persoon ook maar rondloopt op aarde... Zijn ogen zoeken naar iemand van wie het hart volkomen is naar Hem, zodat de Heer Zich aan die persoon kan bewijzen als de Almachtige en de Sterke. Een iets beeldender en moderne vertaling zegt:
Gods ogen doorzoeken de hele aarde, om nauwlettend bij te staan hen wiens hart volkomen aan Hem is toegewijd. (NIV)
Een volkomen hart hebben naar Hem, is met je hele hart aan Hem toegewijd zijn - geen enkel hoekje van je hart is dan niet toegewijd aan en gericht op Hem. Zo iemands hele houding is dan samengevat in de volgende vragen:
- Hoe kan ik de Heer behagen?
- Wat wil de Heer dat ik doe?
- Hoe kijkt de Heer naar deze gebeurtenis of situatie?
- Hoe kijkt de Heer aan tegen de keuze die ik wil gaan maken?
Er is voor die persoon geen enkel gebied meer in zijn persoonlijkheid dat van de Heer is afgekeerd, of dat probeert iets voor Hem te verbergen. De tweede vertaling geeft het prachtig weer: wiens hart volkomen aan Hem is toegewijd. Volledige toewijding is essentieel voor de vreze des Heren. Wie de Heere vreest, is er volledig aan toegewijd om alles op Gods manier te doen - in alles Hem behagen en Zijn wil volbrengen... In zekere zin moeten mensen die zich toewijden aan de vreze des Heren alle schepen achter zich verbranden. Er is geen weg meer terug; ze hebben een definitieve, beslissende stap gezet. In de Bijbel moesten de meeste mensen die in de dienst van de Heer werden geroepen, ook alle schepen achter zich verbranden. Zij moesten een onomkeerbare, definitieve toewijding maken. Er was geen weg terug, het was alles of niets... Vandaag de dag is deze voorwaarde nog steeds van toepassing voor het leven van hen die de Heer willen dienen. Voor mijn eigen leven weet ik dat dit waar is. Ik kan op meerdere situaties terugkijken waarin ik, om de wil van de Heer te doen, een definitieve, onomkeerbare toewijding moest maken. Er was geen manier om het ongedaan te maken en er was geen weg meer terug.
Uit persoonlijke ervaring zeg ik je: Als God je uitdaagt tot zo'n radicale stap van toewijding, wees dan niet bang om het te doen. Als je in gehoorzaamheid de schepen achter je verbrandt en in geloof uitstapt, dan zal God deuren voor je openen die je anders nooit ontdekt zou hebben.

Heer, dank U wel dat U altijd betrouwbaar bent en dat ik met U nooit bedrogen zal uitkomen. Ik wil U radicaal volgen en mijn leven in uw handen leggen op een basis van alles of niets... Dank U dat er geen betere plaats is om te leven dan in het centrum van Uw wil. Amen.