Shop Doneer

Alles werkt mee...

Leestijd: 2 min.

De roeping die God op elk van onze levens plaatst, staat in direct verband met Zijn totale doel en plan met de schepping. Dit brengt ons bij het onderwerp van Gods volkomen soevereiniteit, Zijn eeuwige heilsplan en bedoelingen met de schepping, waar jij en ik deel van uitmaken. We kwamen dit onderwerp al eerder tegen en zagen toen: aan ons is de keus om op Hem te reageren of niet.

Laten we beginnen met deze heel bekende Bijbeltekst:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede (andere vertalingen zeggen: God doet alle dingen meewerken ten goede…), voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepenen zijn. (Romeinen 8:28)

Let allereerst op het woord geroepenen. God laat niet alle dingen meewerken ten goede voor iedereen, maar Hij doet het voor hen die Hem liefhebben en die gereageerd hebben op Zijn roeping. Als je hebt gereageerd op Zijn roep, dan behoor je vanaf dat moment tot een speciale klasse rondom wie al Gods doelen en plannen zijn gecentreerd. Laat dit goed tot je doordringen. Als je deze boodschap echt begrijpt, dan hoef je je nooit meer een klein, verloren stofje te voelen dat ronddwarrelt in het universum. Je bent hier niet toevallig. Je realiseert je dat je een wezenlijk onderdeel bent van Gods eeuwige plan.

De Bijbel openbaart zeven stadia of acties die God onderneemt om alle dingen te laten meewerken ten goede voor hen die op Zijn roep reageren. Voordat de roeping van God in ons leven komt, heeft Hij al drie dingen gedaan:

  • 1. Hij heeft ons al van tevoren gekend;
  • 2. Hij heeft ons uitgekozen;
  • 3. Hij heeft van tevoren een bestemming voor ons vastgesteld.

Pas daarna onderneemt Hij de volgende acties:

  • 4. Hij roept ons.
  • 5. Als wij reageren, dan redt Hij ons.

En dit opent de weg voor God om de laatste twee stadia te voltooien:

  • 6. Hij rechtvaardigt ons.
  • 7. Hij verheerlijkt ons.

In de komende dagen zullen we kort elk stadium van deze zeven fasen van Gods totale roeping bekijken.

Gebed van de dag

Heer, wat is het heerlijk dat ik inderdaad niet maar een nietig stofje ben, geen ‘nobody’, maar een kind van de allerhoogste God, die door Hem persoonlijk geroepen is voor een plan dat U in Uw onpeilbare wijsheid al van voor de grondlegging van de wereld heeft bepaald en vastgesteld! Wat een rijkdom dat ik onder Uw leiding dat leven mag leiden! Help mij Heer, om dat leven ook letterlijk te leiden… niet lijden! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.