Shop Doneer

Alles werkt mee

Leestijd: 1 min.
In Romeinen 8:28 zegt Paulus:
Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
In alles wat God doet in ons leven, heeft Hij het goede op het oog. Dat is Zijn uiteindelijke doel. Alles moet voldoen aan Zijn standaard van uitnemendheid, waar we al voorbeelden van hebben gezien in het scheppingsverhaal. God ging niet verder naar de volgende fase, voordat Hij zag dat wat Hij al gecreëerd had, 'goed' was.
God werkt, zoekt en streeft altijd naar uitmuntendheid in alles, maar in het bijzonder in het leven van ons, Zijn kinderen en dienstknechten. Maar bedenk goed, het is niet alleen maar uitmuntendheid in de tijdelijke, zichtbare dingen die Hij nastreeft in ons leven, maar meer nog, in de eerste plaats zelfs, in de eeuwige dingen.
God wil in ons een eeuwige soort goedheid bewerken, vooral op het morele vlak, een karakter dat de test van de eeuwigheid kan doorstaan en dat niet uitgewist wordt aan het eind van dit leven. Hij werkt in jouw en mijn leven altijd voor het eeuwige resultaat, dat moeten we steeds vasthouden.
Vaak als we door moeilijkheden en beproevingen heengaan, dan zeggen we: ,,God, dit begrijp ik niet, hoe kon U dit laten gebeuren?'' We begrijpen het niet, omdat we niet denken vanuit Gods prioriteiten. God zegt: ,,Wat er ook maar gebeurt in het tijdelijke, het is van ondergeschikt belang aan de dingen die gebeuren om je eeuwige karakter te vormen. De tijd gaat voorbij, maar wie je bent in je karakter, dat blijft voor eeuwig, daarmee blijf je bestaan tot in eeuwigheid. Daarom geef Ik altijd prioriteit aan het eeuwige boven het tijdelijke'', zegt God.
Laten we die karaktereigenschap - dat Hij altijd het eeuwige stelt boven het tijdelijke - van onze hemelse Vader overnemen en invoeren op alle gebieden van ons leven. Daartoe zijn we geroepen.

Eeuwige Vader, ik realiseer me dat ik zo vaak anders naar de dingen kijk dan U. Help mij om dingen te zien vanuit Uw perspectief en werkelijk te geloven dat alles meewerkt om Uw doel in mijn leven te bereiken, namelijk een gelouterd, zuiver karakter dat voor eeuwig blijft. Ik prijs U voor Uw weg met mij. Amen.