Shop Doneer

Een levend offer

Leestijd: 3 min.
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te ​wijden​ als een levend offer, ​heilig​ en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (Romeinen 12:1)

In de eerste elf hoofdstukken van de brief aan de Romeinen worden we meegenomen in een stuk prachtige basistheologie. De redding en de genade in Jezus Christus worden hier stap voor stap beschreven. En dan, in hoofdstuk twaalf, vinden we de praktische toepassing van de eerdere elf hoofdstukken. Het begint met ons lichaam, dat we in Gods handen leggen als een levend offer. Misschien denk je onbewust: 'ach, het lichaam is niet zo belangrijk, het gaat veel meer om de ziel'. Maar laten we dan eens een praktische beeldspraak gebruiken. Als ik op een terrasje water bestel, dan krijg ik zowel het glas als de inhoud. Ik kan geen water krijgen zonder glas er omheen. Dat is wat God hier eigenlijk ook zegt. Hij wil het omhulsel, het vat – en de inhoud: de ziel. We kunnen de inhoud niet aan God geven zonder het vat dat er omheen is.

Wat betekent het om ons lichaam te maken tot een 'levend offer'? De offers in het Oude Testament bestonden uit dieren die gedood werden en op het altaar werden gelegd. Maar hier zegt God: 'Ik wil jouw lichaam precies zoals de Oudtestamentische offers, maar met één belangrijk verschil. Ik wil geen dood lichaam, maar een levend lichaam. Als ik je lichaam heb, dan heb ik jou.'

In Mattheüs 23 spreekt Jezus met de Farizeeën over welke dingen werkelijk belangrijk zijn in het dienen van God. Ze meenden dat het offer belangrijker was dan het altaar. Maar Jezus zei:

Dwazen en blinden, want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? (Mattheüs 23:19)

Het altaar heiligt het offer dat erop wordt gelegd. Het offer wordt heilig gemaakt doordat het op het altaar wordt geplaatst. Zo is het ook met ons lichaam. Als we ons lichaam op Gods altaar leggen als een levend offer, dan wordt het geheiligd, apart gezet voor God. En dat is iets wat we allemaal zouden moeten doen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U de voorziener bent voor mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam aan U als een levend offer. Laat de manier waarop ik voor mijn lichaam zorg, maar ook hoe ik het gebruik, Uw Naam verheerlijken. Ik belijd dat mijn lichaam voor de Heer is, en de Heer is voor mijn lichaam. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.