Shop Doneer

Anderen vergeven

Leestijd: 3 min.

Eén manier waarop gelovigen satan een claim op hun leven laten leggen, is door anderen niet te vergeven. Jezus leerde ons dat wij door God vergeven worden, in die mate waarin wij anderen vergeven. Hij zei:

Want als u de mensen hun overtredingen ​vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook ​vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet ​vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet ​vergeven (Mattheüs 6:14-15).

We hebben niet het recht om vergeving van God te vragen in een mate die groter is dan wij zelf bereid zijn om anderen te vergeven. Als er iemand is die wij niet vergeven, dan zal in diezelfde mate, God ook ons niet vergeven. Dat betekent dat het gebied waarin wij niet vergeven, een gebied is waar satan legaal beslag op legt. We kunnen hem niet wegsturen totdat wij de mensen vergeven die onze vergeving nodig hebben.

Vergeven is soms een heel diepe weg, met name als ons heel grote, diepe dingen zijn aangedaan. Toch begint vergeving altijd bij een besluit, hoe onmachtig je je hiervoor ook voelt. Op basis van dat besluit kan God je de genade verlenen die je nodig hebt om de vergeving ook te gaan ervaren.

Verzoening is onlosmakelijk verbonden met de vergeving van zonden. Als al onze zonden vergeven zijn, hebben we de volle rechten van verzoening en verlossing. Dan heeft satan geen onbetaalde rekeningen van ons openstaan. Maar als er een gebied is waarin nog niet volledig met zonde is afgerekend, dan heeft satan een claim op ons leven. We kunnen alle predikers van Nederland en België laten komen om te preken en voor ons te bidden, maar het zal geen enkel effect hebben, want satan weet dat hij het recht heeft dat gebied te bezetten. We moeten beseffen dat satan een expert is in de Wet. Hij weet precies waar hij wel of geen aanspraak op kan maken. Gods Woord biedt ons echter volkomen vergeving van zonden. Het is cruciaal dat we ons daaraan vasthouden en niets open laten staan dat nog niet vergeven is.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik vraag U om al mijn zonden te vergeven en ik vergeef iedereen die ik moet vergeven (noem eventueel namen). Nu ik dit gedaan heb, proclameer ik dat satan geen plaats in mij heeft, geen macht over mij heeft en geen onvereffende aanspraken tegen mij heeft. Alles is vereffend door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.