Shop Doneer

Angst overwinnen

Leestijd: 2 min.
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.
In God prijs ik Zijn woord, ik vertrouw op God, ik vrees niet;
Psalm 56: 4-5
Weet u wat ik zo ontzettend waardeer in de Bijbel? Haar eerlijkheid. De Bijbel ziet de feiten onder ogen. Ze toont het leven zoals het is en houdt rekening met menselijke zwakheid. Dat zien we ook hier weer: David doet geen valse concessies aan zichzelf. Hij zegt niet: 'Ik zal nooit vrezen'. Hij geeft juist toe dat er misschien tijden zijn of zullen komen waarin hij bang is.
Maar hij zegt vervolgens ook: 'Maar wanneer die tijden komen, zal ik weten hoe ik moet handelen. Ik zal op God vertrouwen en Zijn zekere en altijd vaststaande en onfeilbare Woord prijzen. Godsvertrouwen en het prijzen van Zijn Woord zullen mijn vrees overwinnen'.
Onze geest en onze emoties komen in het geloofsleven vaak met elkaar in botsing. Onze emoties reageren met allerlei angstgevoelens, misschien zelfs met paniek. Onze pogingen om die reacties vanuit onze eigen kracht tegen te gaan, zijn tevergeefs. Ze overmannen ons. Maar een ander deel van ons wezen - onze geest - geeft niet toe aan de paniek. Onze geest laat zich niet door emoties de wet voorschrijven - ze is namelijk verbonden met Gods Heilige Geest - en samen belijden zij dat jij een kind bent van de allerhoogste God! (Rom. 8:16: Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.)
Samen met Gods Geest zegt onze geest: 'Ik weiger het oordeel van mijn emoties ten aanzien van deze situatie te accepteren. Ik zal mij tot God wenden en voor ogen houden wat Zijn Woord zegt. Ik zal dié belofte van God vinden die aan mijn nood beantwoordt. Emotioneel gezien ben ik misschien bang, maar diep in mijn wezen vertrouw ik op God. Dat geeft een zekerheid en vertrouwen die veel dieper gaan dan mijn emoties'.
In een dergelijke situatie is onze persoonlijkheid te vergelijken met een rivier op een onstuimige dag. Onze emoties lijken op de golven aan de oppervlakte, die onrustig heen en weer slingeren. Maar in de diepste diepten van ons wezen stroomt het leven van onze geest in ongestoorde vrede voort, samen met Gods Geest, die ons brengt bij de juiste, Bijbelse waarheid over onze situatie.
Met de Heilige Geest als persoonlijke Raadsman kunnen we iedere situatie aan en overwinnen we elke angst en ieder obstakel!

Mijn antwoord in geloof:
Heer, dank U dat er diep in mij een vrede is die zich niet door de stormen aan de oppervlakte van het leven laat beïnvloeden. Help mij om steeds opnieuw Uw Geest uit te nodigen Zich te verbinden met mijn geest, om over elke muur heen te kunnen springen. Ik prijs U voor Uw vrede in mijn hart.