Shop Doneer

Apart gezet door het bloed

Leestijd: 3 min.

Jezus vergoot Zijn bloed om ons te verlossen, ons te heiligen (apart te zetten voor God), met andere woorden: om ons heilig te maken. Het is mogelijk om te leven in een plaats waar satan en de zonde ons niet kunnen raken, een plaats waar we beschermd en geheiligd zijn door het bloed van Jezus.

In 1 Johannes 1:7 lezen we:

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De tegenwoordige tijd die in deze tekst consequent is toegepast, geeft aan dat het een voortdurend proces betreft. Terwijl we voortdurend in het licht wandelen, hebben we voortdurend gemeenschap met elkaar en reinigt het bloed van Jezus ons voortdurend van alle zonde. We blijven zuiver en onbesmet; we leven niet in de smerige besmetting van de slechte wereld om ons heen, maar we zijn – midden in die wereld – apart gezet voor God, geheiligd en afgezonderd door het bloed van Jezus.

De praktische sleutel is de plaats van de heiligmaking – het altaar. In het Oude Testament was het dier totdat het op het altaar werd gelegd, gewoon het dode lichaam van een dier. Maar zodra het op het altaar werd gelegd en erop werd vastgebonden, werd het offer heilig, apart gezet voor God. Dat geldt ook voor de Nieuwtestamentische gelovige, zoals Paulus schrijft in Romeinen 12:1:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te ​wijden​ als een levend offer, ​heilig​ en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.

Het enige verschil tussen de offers in het Oude en het Nieuwe Testament is dat onze lichamen leven – we zijn levende offers – als we ze op het altaar leggen. Het principe van heiligmaking blijft hetzelfde. Het is het altaar dat het offer dat erop ligt heilig maakt. De innerlijke verandering van onze gedachten en motieven komt alleen als we alle rechten op ons lichaam hebben opgegeven en het zonder reserve op Gods altaar leggen, zodat Hij het kan gebruiken zoals Hij het wil.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij heeft geroepen. Ik geloof dat ik beschermd ben en heilig gemaakt, door het bloed van Jezus. Ik wijd mijn lichaam als een levend offer, want ik ben heilig. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.