Shop Doneer

Auto verkocht... huis verkocht...

Leestijd: 1 min.
In Mattheüs 13:45-46 vertelt Jezus een gelijkenis die volgens mij het wonder van onze verlossing prachtig beschrijft:
Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.
Deze gelijkenis spreekt naar mijn idee over de verlossing van de menselijke ziel. Jezus is de koopman, een handelaar. Hij is geen toerist, maar een man met verstand van zaken die zijn hele leven al parels inkoopt. Hij kent de waarde van elke parel precies. En de parel die hij heeft aangekocht is een menselijke ziel - de jouwe of de mijne. Die kostte Hem alles wat Hij had.
Ik stel me zo voor hoe deze handelaar in onze tijd het nieuws aan zijn vrouw vertelde:
- Schat, ik heb onze auto verkocht!
- Wat?! Nou ja, in ieder geval hebben we nog een dak boven ons hoofd.
- Eeeh... ik heb ook het huis verkocht.
- Wat heeft je bezield?
- Ik heb de prachtigste parel gevonden waar ik mijn hele leven al naar op zoek ben. Hij heeft me alles gekost, maar wacht maar tot je hem ziet.
Wat betekent dit voor ons? Ieder van ons mag zichzelf zien als die kostbare parel die voor Jezus alles waard was - zelfs zijn eigen leven, zijn bloed.

Dank U Heer, dat U mij heeft gekocht. Ik proclameer dat ik die kostbare parel ben die door God is gekocht. Ik ben duur betaald; ik ben van God. Amen.