Shop Doneer

Bescherming tegen ontmoediging

Leestijd: 3 min.

In de vele jaren van mijn bediening heb ik ontdekt dat heel veel mensen worstelen met ontmoediging en depressie. Naast allerlei vormen van angst zijn dit ook twee bekende geestelijke vijanden, die ons gevoel van emotionele veiligheid kunnen blokkeren. Hoe kunnen we hierin overwinnen? Net als bij onze strijd tegen angst, is het ook nu belangrijk te onderscheiden welke geest ons denken beheerst. In Johannes 14:16-17 spreekt Jezus aan de vooravond van Zijn kruisdood Zijn discipelen toe en zegt:

En Ik zal de Vader ​bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de ​Geest​ van de waarheid...

Het woord 'trooster' kan op verschillende manieren worden vertaald. Het kan ook 'helper' of 'raadsman' betekenen (de Nieuwe Bijbelvertaling zegt 'pleitbezorger') en mijn favoriete vertaling is 'bemoediger'. Ik wil één ding heel duidelijk stellen: de Heilige Geest zal nooit kinderen van God ontmoedigen. Hij is de Bemoediger, niet de Ontmoediger! Als er in je gedachten een geest aan het werk is die je ontmoedigt, dan kun je er zeker van zijn dat het niet de Heilige Geest is. Maak ruimte voor de Bemoediger en wordt vernieuwd in de geest van je denken.

Jezus zegt in deze tekst bovendien dat de Heilige Geest, de Bemoediger, de Geest van de waarheid is. De Heilige Geest bemoedigt ons dus door ons de waarheid te vertellen. Satan is een leugenaar en hij ontmoedigt ons door ons leugens te vertellen. De reden dat zoveel christenen in een emotionele of mentale verwarring terecht komen, is dat ze het ene moment luisteren naar de stem van de Heilige Geest die hen bemoedigt, maar het andere moment, als ze even niet goed opletten, beginnen te luisteren naar het gefluister van de vijand die ontmoedigt en leugens vertelt. Hoewel de satan subtiel en sluw is, kunnen we toch duidelijk het verschil ontdekken: De Heilige Geest zal iemand nooit ontmoedigen. Hij kan ons vermanen, overtuigen of terechtwijzen en dat kan even moeilijk zijn, maar Hij geeft daarbij altijd uitzicht en hoop, omdat we ons kunnen bekeren - Hij zal ons nooit ontmoedigen. De uiteindelijke inbreng van de Heilige Geest is altijd positief, nooit negatief. Laten we dit eens concreet maken. Is er op dit moment een stem in je denken die je vertelt dat het je nooit zal lukken, dat je het niet kunt, dat je gefaald hebt of dat God niet van je houdt? Laat me je dan verzekeren dat het niet de Heilige Geest is! Het is een leugen. De Heilige Geest komt met de waarheid; de duivel komt met leugens. En specifiek toegepast op ons onderwerp; de Heilige Geest laat ons zien waar we bescherming kunnen vinden als we het gevoel hebben overmand te worden door ontmoediging of depressie, namelijk in het Woord van God. Iets verderop in het evangelie van Johannes bidt Jezus tot de Vader en verklaart daarbij:

Uw Woord is de waarheid. (Johannes 17:17)

Als je de twee laatst gelezen teksten samenvoegt, dan zie je dat de Heilige Geest ons troost, raad geeft en bemoedigt door de waarheid van Gods Woord in ons denken te brengen, en de waarheid van Gods Woord is uiteindelijk altijd positief en bemoedigend!

Gebed van de dag

Heer, Dank U wel dat U ook in mij Uw Heilige Geest heeft doen wonen als de voortdurende Bemoediger. Maak mij gevoelig voor Zijn stem van bemoediging, zodat ikzelf leef vanuit Uw kracht, maar ook anderen voortdurend mag bemoediging, door te spreken vanuit Uw hart. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

LAOS

Veel van Dereks proclamatiekaarten zijn nu vertaald in de Lao taal. Bid dat het drukken en verspreiden veilig kan gebeuren in dit ‘gesloten’ land.