Shop Doneer

Begenadigd in de Geliefde

Leestijd: 3 min.
...In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.(Efeze 1:5-6)
Begenadigd in de Geliefde - dat is nog eens totale, perfecte aanvaarding! Moderne vertalingen gebruiken verschillende woorden voor 'begenadigd', maar het woord dat in Efeziërs wordt gebruikt, charitoo, betekent: vol genade, of genadig maken, of bovenmatig begunstigd worden. Hetzelfde woord wordt gebruikt als de engel Gabriël tegen de maagd Maria zegt: Wees gegroet, gij begenadigde... (Lukas 1:28). Bovenmatig begunstigd worden is zelfs nog beter dan aanvaarding. Begrijp goed: God heeft geen tweederangs kinderen. Al zijn kinderen zijn niet alleen welkom, maar door Jezus Christus zijn we ook 'uitermate begunstigd'. Wie heeft dit alles bedacht? God!
Jezus' werk aanvaardenEen klein voorval dat enkele jaren geleden gebeurde, bracht deze waarheid voor mij heel dichtbij. Ik zou spreken op een grote conferentie en ik was al bijna te laat. Ik haastte me over het kampeerterrein en liep een vrouw tegen het lijf - of beter gezegd, zij liep mij tegen het lijf... letterlijk... Toen we na de botsing overeind krabbelden zei ze: ,,O, meneer Prince, ik bad juist dat we elkaar zouden ontmoeten als God zou willen dat ik met u sprak...'' Ik antwoordde: ,,Nou, dat is dan gelukt! Maar ik heb slechts twee minuten tijd voor u, anders kom ik te laat voor mijn spreekbeurt.'' Een minuut lang vertelde ze me over al haar ellende en problemen. Na die minuut kapte ik haar af. ,,Ik kan u helaas niet meer tijd geven dan dit, maar ik denk dat ik weet wat uw probleem is. Bidt u dit gebed met me mee...'' Ik vertelde haar niet wat ik ging bidden en gaf ook geen diagnose van haar situatie. Ik ging haar eenvoudig voor in een gebed dat ongeveer zo ging: ,,God, ik dank U dat U echt van mij houdt, dat ik echt Uw kind ben, dat U echt mijn Vader bent, dat ik hoor bij de beste familie die er bestaat. Ik ben niet ongewenst, ik ben niet afgewezen. Ik ben aanvaard. U houdt van me en ik houd van U. Dank U, God.'' Daarna scheidden onze wegen. Ik ging naar mijn spreekbeurt en vergat het voorval. Een maand later ontving ik een brief van deze vrouw. Nadat ze het incident van onze ontmoeting had beschreven, zodat ik weer zou weten wie ze was, schreef ze ongeveer het volgende: ,,Door dat gebed met u te bidden, is mijn leven totaal veranderd. Ik ben een ander mens geworden!'' Wat was er gebeurd? Ze maakte een omwisseling mee van afwijzing naar acceptatie - niet door iets wat ze deed, of door harder haar best te doen om zichzelf te verbeteren, of door meer te bidden. Ze werd bevrijd van afwijzing door simpelweg te aanvaarden wat Jezus voor haar heeft gedaan aan het kruis.
Het ergste wat je kunt doen voor mensen die worstelen met afwijzing, is zeggen dat ze beter hun best moeten doen. Ze zullen nooit geloven dat ze genoeg hebben gedaan, ongeacht hoeveel ze doen. Dit is het prachtige, heerlijke nieuws: God houdt van ons. God houdt van jou persoonlijk. Hij houdt zelfs van mij, hoe ongelooflijk dat misschien ook klinkt. In Christus zijn we Zijn kinderen. We horen bij de beste familie ter wereld. Er is niets in ons leven waar we ons voor zouden moeten schamen. We zijn niet tweederangs of ongewenst. We zijn aanvaard. Om je deze prachtige omwisseling toe te eigenen kun je het met je mond belijden door het volgende gebed te bidden...


Heer Jezus, U doorstond mijn afwijzing, zodat ik U acceptatie door de Vader kon ontvangen. Dank U Vader, dat U echt van me houdt en dat U Uw enige Zoon voor mij hebt gegeven. U bent mijn Vader, dus Uw huis is mijn huis; de hemel is mijn thuis. Ik hoor bij de beste familie in het heelal en ik ben veilig in uw onvoorwaardelijke liefde en zorg. Dank U, Heer! Amen.