Shop Doneer

Begrijp dat je precies genoeg geloof krijgt

Leestijd: 3 min.
Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.
(1 Korinthe 12:18)

Waarom geeft God je een specifieke mate van geloof? Daarmee komen we bij de zesde stap in je ontwikkeling bij het vinden van Gods roeping voor je leven: Hij heeft een specifieke plaats voor jou in het lichaam van Christus. Het geloof dat Hij je heeft gegeven is ontworpen voor jouw specifieke positie. Zie dit in termen van het onderwijs verderop in Romeinen 12, waar ons geleerd wordt dat ieder zijn eigen specifieke plaats heeft in het lichaam van Christus. Als God wil dat je een hand bent, dan zal Hij jou ‘hand-geloof’ geven. Als Hij wil dat je een oor bent, zal Hij jou ‘oor-geloof’ geven. Als Hij wil dat je een teen bent, zal Hij je ‘teen-geloof’ geven.

Als je probeert iets te zijn wat je niet bent, dan ben je uit balans. De reden daarvoor is niet dat je niet genoeg geloof hebt. De reden is dat je jouw geloof probeert te gebruiken voor iets waar je het niet voor gekregen hebt. Jouw mate van geloof heb je ontvangen voor de taak en plaats die jij in het lichaam hebt. Mijn hand doet een geweldige taak als hand; hij opent mijn Bijbel, slaat de bladzijden om – hij doet zo’n beetje alles wat ik hem vraag. Maar als ik die taken zou proberen uit te voeren met mijn voet, dan zou ik in de problemen komen.

Als mensen worstelen met hun geloof, ligt het probleem heel vaak bij de taak die ze op zich hebben genomen. Ze zijn als een hand die probeert een voet te zijn, of andersom. Dit is de manier waarop God jou brengt naar de juiste plek. Als je geloof past bij de plaats en taak die God voor je heeft bedoeld, zul je veel minder worstelen met je geloof. En onthoud bij dit alles goed: niemand kan het alleen. Wij zijn allemaal onderdeel van het lichaam en we moeten er voor elkaar zijn. Als je een vinger bent, zoek dan de hand waar je aan vast zou moeten zitten. Je kunt geen vinger zijn ergens zwevend in de lucht. Als je een hand bent, dan moet je vastzitten aan een arm.

Eén van de problemen die ik bij veel christenen ben tegengekomen, is een overmaat aan individualisme. In het boek Hebreeën staat tot twaalf keer toe de aanmoediging: ‘Laten wij…’ En dan volgen er allerlei instructies waar ik nu niet op in zal gaan. Maar er staat dus niet: ‘Laat mij…’ God ziet ons als geheel, en het is een beslissing en een handeling van het hele lichaam. Er zijn vele dingen die we nooit alleen kunnen bereiken. We moeten onze plaats vinden in het lichaam.

Gebed van de dag

Heer, wat is het geweldig dat ik deel ben van een veel groter, zelfs wereldwijd Lichaam van Christus, dat mij als individu zal helpen mijn plaats in te nemen als deel van Uw lichaam dat Uw Koninkrijk helpt vestigen in harten en vele mensenlevens! Dank U Heer, voor Uw voortdurend sprekende Geest in mijn binnenste, Die mij overtuigd sta ik Uw geliefde kind ben en mij ook de weg wijst naar Uw doel met mijn leven! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.