Shop Doneer

Bekering is altijd de eerste stap

Leestijd: 3 min.

Gister lazen we dat Jezus' eerste opdracht bekering was. Eerder kunnen mensen niet geloven. Het is een wijdverbreid misverstand dat mensen zouden kunnen geloven, in de ware zin van het woord, zonder zich eerst te bekeren. Het is altijd: eerst bekeren, dan geloven. Na zijn opstanding zei Jezus tegen zijn discipelen in Lukas 24:47:

En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.

Hier zien we opnieuw zo'n belangrijke volgorde; de boodschap is eerst bekering, dan pas vergeving van zonden. Er is geen vergeving van zonden zonder bekering, als ons denken niet veranderd is. Op de Pinksterdag, in Handelingen 2:38, toen de overtuigde maar nog onbekeerde menigte tegen de apostelen zei: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?, gaf Petrus hen heel duidelijk antwoord:

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Wat was het eerste mandaat dat hij kreeg als vertegenwoordiger van God en zijn Kerk? Hij moest de mensen op de hoogte brengen van de eerste eis: Bekeer u, verander uw manier van denken!

In Handelingen 17:30 spreekt Paulus tot de mannen van Athene, een heel ander publiek. Zij waren Griekse intellectuelen, heidenen zonder een Joodse achtergrond:

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren...

Niets en niemand is van deze eerste eis uitgesloten. Alle mensen, overal, moeten tot bekering komen en hun manier van denken veranderen. En waarom? De reden wordt in één simpel vers gegeven in Jesaja 53:6:

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg...

Dit geldt voor ons allemaal. Hoe kunnen we weer terugkeren tot gemeenschap, vriendschap beleven met God? Door bekering, door ons denken te veranderen en in lijn te brengen met zijn denken.

Gebed van de dag

Here God, dank u wel voor de genade dat mijn zonden vergeven zijn op basis van mijn bekering tot U. Ik wil nooit meer terug naar mijn eigen weg, maar in gemeenschap met U leven, terwijl ik Uw stem leer kennen als mijn Herder.

Boeken over Bekering

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over bekering en een leven met God? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Bekering & wedergeboorte wijst Derek Prince vanuit Gods Woord en zijn jarenlange pastorale ervaring naar een leven in de volle vrijheid. Een boek over bekering en wedergeboorte.
  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die uitdaagt tot bekering en een leven dat toegewijd is aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.