Shop Doneer

Bekering van dode werken

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 62

Bekeer u en geloof het Evangelie!
(Markus 1:15)

Bekering van dode werken
In Hebreeën 6:1 wordt bekering gedefinieerd met ‘bekering van dode werken’ en in Handelingen 20:21 met ‘zich bekeren tot God’. Dat betekent dat we ons in de daad van bekering afwenden van onze eigen dode werken en we ons in plaats daarvan omkeren tot God, klaar om te luisteren naar het volgende gebod dat God dan zal geven en daaraan te gehoorzamen.
De woorden ‘dode werken’ slaan op alle daden en activiteiten van alle mensen die niet gebaseerd zijn op bekering en geloof. Ze slaan zelfs op de religieuze daden en activiteiten - zelfs van belijdende christenen - als die niet op deze basis berusten. In deze zin is het dat de profeet Jesaja in Jesaja 64:6 uitroept,:
…Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed.
Hier wordt niet verwezen naar daden van openlijke zonde en verdorvenheid. Zelfs die daden die verricht worden in naam van de religie en de moraal zijn, als ze niet berusten op waarachtige,
Bijbelgetrouwe bekering en geloof, voor God niet aanvaardbaar. Liefdadigheid, gebeden, kerkbezoek, iedere soort religieuze handeling en verplichting - als ze niet berusten op bekering en geloof, zijn het allemaal ‘dode werken’ en een ‘bezoedeld kleed’.
Vader, help mij om zo’n open en oprechte relatie met U op te bouwen dat ik nooit zal trappen in de valkuil van goed bedoelde maar dode werken. Ik wil helemaal leven voor U en met alles wat ik doe en onderneem U eer brengen Vader. Dat is immers waar U mij voor gemaakt hebt. Dank U voor Uw genade! Amen.