Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Bekleed met gerechtigheid

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 23

Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld. (Psalm 17:15)
Wat een mooie woorden, wat een mooie verwachting – de verwachting van iedere ware gelovige, die reikt tot voorbij het einde van de tijd, en tot in de eeuwigheid. Als we sterven gaan we slapen, maar op een dag worden we wakker, en dan worden we verzadigd met het beeld van de Heer. Ontwaakt, bekleed met Zijn gerechtigheid, op Hem lijkend en Zijn gezicht aanschouwend.
Wat houd ik van die woorden: ‘ik zal verzadigd worden’. Ik geloof dat niets anders het mensenhart ten volle kan verzadigen, dan alleen God Zelf. We hebben nu, in dit leven, wel contact met God. We kennen Hem, we dienen Hem, we doen Zijn wil. Maar ons kennen is nu nog onvolkomen en omsluierd, we zijn nog steeds schepselen van vlees en bloed. Onze ideeën en opvattingen zijn te beperkt en te ontoereikend om te bevatten Wie God is.
Maar er komt een dag dat we wakker worden in Zijn gerechtigheid - niet in die van onszelf. We zijn bekleed met Zijn gerechtigheid, worden wakker en staan onberispelijk voor Zijn troon. We zien Hem dan van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we verzadigd zijn.
Niets anders kan dat vervangen. Dat is het doel van alle leven. Heel het leven heeft God Zelf als einddoel.

Dank U hemelse Vader, dat ik door het heerlijke, verlossende werk van Uw Zoon onberispelijk voor U mag staan, doordat Hij mij gerechtvaardigd heeft voor U. Hij heeft mij bekleed met Zijn eigen rechtvaardigheid. Ik prijs Uw naam daarvoor! Amen.