Shop Doneer

Belijdend geloof

Leestijd: 2 min.

Eens liet de Heer me zien dat veel gelovigen, eerlijk terugkijkend op hun leven, zouden toegeven dat ze heel wat negatieve belijdenissen hebben uitgesproken - over zichzelf en over anderen. Wellicht heb je bijvoorbeeld vaak uitgesproken waar je allemaal niet toe in staat was of bleef je maar terugkomen op je fouten, teleurstellingen, mislukkingen of verkeerde keuzes. Maar weet je, dat wat we uitspreken, is bepalend voor de richting en bestemming van ons leven en zelfs voor het leven van anderen! Een sprekend voorbeeld hiervan is het verhaal van de twaalf verkenners die Mozes vooruitstuurde naar het beloofde land. Twee van hen kwamen terug met positieve belijdenissen, tien met negatieve. De meerderheid van de Israëlieten geloofde het getuigenis van de tien, waardoor het hele volk zei: 'We kunnen het niet!' De andere twee zeiden: 'We kunnen het wel.' Uiteindelijk kregen ze precies wat ze hadden uitgesproken: degenen die het negatieve beleden, zagen nooit het beloofde land, terwijl de twee die het positieve beleden, als enigen wel het beloofde land binnenkwamen. Hoe zit het met jou? Misschien spreek je weleens negatieve woorden uit, of dingen die Jezus niet verheerlijken. Of misschien ben je zo gericht op eerdere teleurstellingen, dat je als het ware gebonden bent aan mislukking of geestelijke onvruchtbaarheid. Als we stilstaan bij eerdere mislukking en dat steeds uitspreken, is dat ook wat we zullen oogsten. Maar als we geloof belijden, zal God ons deel zijn. Belijd daarom aan God: 'Heer, het spijt me. Ik heb uw handen gebonden vanwege mijn ongeloof en negatieve denken. Ik heb zo vaak uw mogelijkheden in mijn leven begrensd.' In de Bijbel staat:

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

Als jij je negatieve belijdenissen hebt beleden en weggedaan, dan mag je God danken dat je uit die duistere, eenzame vallei bent geklommen. Belijd nu:

'Ik kan alles door Christus die mij van binnenuit bekrachtigt.' (letterlijke vertaling van Filippenzen 4:13)

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van het Lam. Ik erken dat ik alles kan door Christus die mij van binnenuit kracht geeft. Dank U dat ik gericht mag zijn op Uw mogelijkheden in mijn leven. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en het woord van mijn getuigenis. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.