Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Belijdend geloof

Leestijd: 1 min.
Op een gegeven moment liet de Heer me zien dat veel gelovigen, eerlijk terugkijkend op hun leven, zouden toegeven dat ze heel wat negatieve belijdenissen hebben uitgesproken - over zichzelf en over anderen. Wellicht heb je bijvoorbeeld vaak uitgesproken waar je allemaal niet toe in staat bent, of bleef je maar terugkomen op je fouten, teleurstellingen, mislukkingen of verkeerde keuzes. Maar weet je, datgene wat we uitspreken, onze belijdenis, is bepalend voor de richting en bestemming van ons leven, en zelfs voor het leven van anderen! Een sprekend voorbeeld hiervan is het verhaal van de twaalf verkenners die Mozes vooruitstuurde naar het beloofde land. Twee van hen kwamen terug met positieve belijdenissen, tien met negatieve. De meerderheid van de Israëlieten geloofde het getuigenis van de tien, waardoor het hele volk zei: ,,We kunnen het niet!". De andere twee zeiden: ,,We kunnen het wel." Uiteindelijk kregen ze precies wat ze hadden uitgesproken: degenen die het negatieve beleden, zagen nooit het beloofde land, terwijl de twee die het positieve beleden, als enigen wel het beloofde land binnenkwamen. Hoe zit het met jou? Misschien spreek je weleens negatieve woorden, of dingen die Jezus niet verheerlijkten. Of misschien ben je zo gericht op eerdere teleurstellingen die je hebt meegemaakt, dat je als het ware gebonden bent aan mislukking of geestelijke onvruchtbaarheid. Als we stilstaan bij eerdere mislukking en dat steeds uitspreken, is dat ook wat we zullen oogsten. Maar als we geloof belijden, dan zal God ons deel zijn. Belijd daarom aan God: ,,Heer, het spijt me. Ik heb uw handen gebonden vanwege mijn ongeloof en mijn negatieve denken. Ik heb zo vaak uw mogelijkheden in mijn leven begrensd." In de Bijbel staat: Als wij onze zonden belijden:Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9).Als jij je negatieve belijdenissen hebt beleden en weggedaan, dan mag je God danken dat je uit die duistere, eenzame vallei bent geklommen. Belijd nu:,,Ik kan alles door Christus die mij van binnenuit bekrachtigt." (letterlijke vertaling van Filippenzen 4:13).

Dank U Heer, voor het bloed van het Lam. Ik proclameer dat ik alles kan door Christus die mij van binnenuit kracht geeft. Dank U dat ik gericht mag zijn op Uw mogelijkheden in mijn leven. Ik overwin satan door het bloed van het Lam en het woord van mijn getuigenis. Amen.