Shop Doneer

Ben jij door de Vader ingepakt?

Leestijd: 3 min.

Als we kijken naar de absolute, totale zuiverheid en heiligheid van Jezus, dan kunnen we ons niet de geringste voorstelling maken van wat er gebeurde toen Hij zichzelf aan het kruis tot een schuldoffer maakte voor de mensheid. Iedereen herinnert zich wel dingen waarvan hij of zij zou willen dat ze nooit waren gebeurd, of dat hij of zij die nooit had gedaan. Allemaal voelen we een zekere schaamte, misschien zelfs walging, bij bepaalde herinneringen, of als we denken aan die verkeerde keuzes uit ons verleden...

Maar denk nu eens aan die zuivere, onberispelijke Zoon van God die Zelf zonder één enkele zonde was, maar die alle zondigheid van de hele mensheid overnam! Dit was de bittere beker die Hij in Gethsemané besloot te drinken - weifelend, vanwege de enorme verschrikking ... Omdat Jezus zowel het lichamelijke lijden zag als de immense geestelijke last die de zonde veroorzaakt, vroeg Hij:

Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg... (Lukas 22:42).

Maar God zij gedankt dat Hij eraan toevoegde: maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. Daardoor werd onze verzoening gekocht! Nu kijken we nog eens naar het Nieuwe Testament. Misschien heeft u 2 Korinthiërs 5:21 gelezen zonder te beseffen dat daar in feite Jesaja 53:10 wordt aangehaald:

Want Hem Die geen zonde gekend heeft [dat is Jezus], heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Wat is de tegenhanger van ongerechtigheid of zonde? In één woord: gerechtigheid. Hier zien we dus die eerste, bijna niet te bevatten omwisseling: Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig kon worden gemaakt met Zijn rechtvaardigheid... En nog dichterbij: Jezus werd tot zonde gemaakt met jouw zonden en zonde, zodat jij rechtvaardig kon worden gemaakt met Zijn rechtvaardigheid...

Wat een adembenemende gedachte! Maar volledig Bijbels en waar! We zullen nooit rechtvaardigheid verkrijgen door gewoon te proberen goed te doen. Er is voor ons maar één manier om Gods rechtvaardigheid te krijgen: door geloof. We moeten het ongelooflijke geloven: Jezus werd tot zonde werd gemaakt met onze zonde, opdat wij gerechtigheid voor God de Vader zouden ontvangen in Hem. Ontvang die wereldschokkende openbaring!

Niet alleen gered, maar ook gerechtvaardigd

Een ander gedeelte in het boek van Jesaja openbaart een mooi beeld van deze omwisseling en haar gevolgen:

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. (Jesaja 61:10)

De schrijver zegt niet: ,,Ik ben best wel vrolijk...''. Nee, hij zegt: ,,Ik ben zeer vrolijk...'' Het Hebreeuwse woord voor 'verblijd' is sous, en als je dat extra sterk wilt uitdrukken, dan herhaal je het werkwoord: sous asees. Dan staat er eigenlijk: ,,Ik verblijd mij met blijdschap...'' Waarom? Omdat er een dubbele transactie heeft plaatsgevonden. Ten eerste heeft God onze vuile kleding van zonde weggenomen en ons bekleed met de klederen van het heil (de klederen van redding). En daar houdt het niet mee op! God omhult ons ook nog eens met de mantel van gerechtigheid. Een moderne vertaling zegt: ,,Hij heeft de mantel van gerechtigheid bij me omgedaan.'' Je kunt niet alleen van zonden gered worden, maar ook nog eens door redding 'omkleed zijn': omkleed worden met de gerechtigheid Gods in Jezus Christus!

De vraag aan jou vandaag is: Besef je dat ook jij bent ingepakt door je hemelse Vader? Je bent bekleed met de kleding van rechtvaardigheid in Zijn Zoon Jezus Christus!

Gebed van de dag

O hemelse Vader, wat is het kostbaar! Wat heeft U een enorme prijs betaald om mij in te pakken met Uw eigen rechtvaardigheid, door het offer van Uw eigen Zoon Jezus! Daardoor mag ik nu horen bij Uw gezin.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.