Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Beproefd door Gods beloften

Leestijd: 1 min.
Toen zond Hij een man voor hen uit:
Jozef werd als slaaf verkocht.
Men drukte zijn voeten vast in de boeien,
hij werd in de ijzers geslagen.
Tot de tijd dat het woord van de Heer vervuld werd,
heeft zijn belofte hem gelouterd.
(Psalm 105: 17 - 19)
Jozefs leven begon veelbelovend. Toen hij nog maar een jongen was, gaf de Heer hem een droom die hem liet zien dat hij verhoogd zou worden tot een hoge autoriteitspositie. Hij zou over zijn broers heersen en zelfs zijn vader en moeder zouden voor hem neerknielen.
Maar wat gebeurde er vervolgens? Het volkomen tegenovergestelde van wat God had beloofd! Zijn broers verraadden hem en verkochten hem als slaaf naar Egypte. Door zijn onkreukbaarheid en trouw naar zijn Egyptische meester kwam hij daar vervolgens terecht in de gevangenis, met zijn voeten in ijzeren boeien gekneld, zoals de psalmist ons in bovenstaande verzen laat weten.
Hoe reageerde Jozef in die situatie? Zei hij tegen zichzelf: 'Alles is misgelopen; wat de Heer beloofd heeft zal vast nooit uitkomen'? Nee, ik geloof niet dat hij zo dacht. In Jozefs binnenste was een ontwikkeling gaande. Hij werd beproefd, en de psalmist beschrijft dan een belangrijk en leerzaam principe: tot de tijd dat het woord van de Heer vervuld werd, heeft zijn belofte hem gelouterd.
Wanneer de Heer ons iets belooft, heeft Hij ook een tijd vastgesteld waarop die belofte zal uitkomen. In de tussentijd gebeurt het vaak dat er dingen gebeuren die volledig tegenovergesteld zijn en die lijnrecht indruisen tegen datgene wat God heeft beloofd. In zo'n situatie moeten we handelen zoals Jozef. We moeten de belofte vasthouden en ons niet laten verleiden te gaan denken dat God gefaald heeft, of dat Hij ons is vergeten.
De belofte die God ons gaf, stelt ons op de proef om te zien hoe ons gedrag zal zijn in de moeilijkste tijden. Wanneer we de toets doorstaan en Gods tijd is gekomen, dan zal de belofte voor ons vervuld worden - precies zoals het gebeurde in het leven van Jozef.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, allereerst wil ik U opnieuw danken voor de vele beloften die U ook mij in mijn leven gegeven heeft. Help mij Heer, om lering te trekken uit Jozefs voorbeeld en mijn geloof in te laten toetsen terwijl ik vasthoud aan Uw beloften. Ik wil aanvaard Uw toets Heer, en zie het als het voorspel naar de vervulling van Uw beloften in mijn leven.