Shop Doneer

Bereid tot overgave

Leestijd: 3 min.

Ik wil vandaag een Bijbels voorbeeld bekijken van overgave: het verhaal van Abraham in Genesis. Abraham was op weg van Ur der Chaldeeën, gehoorzaam aan het woord van God, maar ook weer niet helemaal. In Genesis 12 zei God: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen (vers 1). Abraham gehoorzaamde God niet volledig, want hij nam twee mensen mee - zijn vader en zijn neef - terwijl God hem niet had toegestaan familie mee te nemen. Zolang hij zijn vader bij zich had, kwam hij niet verder dan Haran, halverwege Ur en Kanaän. Velen van ons lijken op Abraham. God zegt: ,,Kom uit je omgeving, laat alles achter je. Ik zal je laten zien wat Ik voor je heb, Ik zal je je erfdeel tonen.’’ Maar wij willen onze ‘papa’ meenemen. ‘Papa’ is onze veiligheid, onze zekerheid. Onze ‘papa’ kan een veelbelovende carrière zijn, een goedbetaalde baan, onze plek in een gemeente of een bepaalde kerkelijke richting, pensioenzekerheid, kortom ‘papa’ kan van alles zijn. Maar God zegt: ,,Zolang je ‘papa’ meeneemt, kom je maar halverwege.’’ Stefanus verwees naar deze geschiedenis van Abraham in zijn toespraak tot de Joodse Raad in Handelingen 7. Hij zei over Abraham: Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont. Maar ook daarna had Abraham nog een probleem: zijn neef Lot. Lot had daar nooit mogen zijn. Het duurde niet lang of beiden, zowel Abraham als Lot, waren voorspoedig. Ze kregen elk zoveel vee en zoveel bezittingen, dat ze niet meer zo dicht bij elkaar konden blijven wonen als voorheen. Er was voortdurend strijd tussen hun herders. Genesis 13, vanaf vers 7:

Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en de Perizzieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.

Abraham was de oudste, de man die door God geroepen was. Aan hem behoorde het erfdeel toe, maar hij deed een stap terug en zei: ,,Lot, kies jij maar. Wat je ook kiest, je mag het hebben.'' Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. …Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd.

Dit was zijn erfdeel. Maar God liet het hem niet zien voordat hij bereid was zich over te geven. Deze weg gaat God ook met ons. Zolang we vasthouden en zeggen ,,Dat is van mij, Ik laat niet los’’, zullen we niet zien wat God voor ons heeft. Een geest die kan loslaten, ontvangt het erfdeel, maar een geest die grijpt, zal geen deel hebben aan Gods volheid.


Gebed van de dag

Vader, wilt U mij helpen om mijn ‘papa’, datgene wat mij zekerheid biedt, los te laten. Hoe moeilijk het ook is, ik wil ook loslaten waar ik recht op heb, wat van mij is. (Neem de tijd om de Heilige Geest te vragen wat er in jouw leven belangrijk is, datgene wat van jou is of waar waar je recht op hebt. Noem dit concreet naar God toe en spreek uit dat je bereid bent dat los te laten)Gebed voor DPM wereldwijd

TJSECHIË

  • Bid dat mensen die bekwaam zijn in vertalen, redigeren en het omgaan met sociale media zich bij ons team gaan voegen, om DPM te helpen zoveel mogelijk mensen te bereiken met Dereks onderwijs.
  • Bid voor de aanstaande Parlementsverkiezingen, om blijvende vrijheid van meningsuiting (verkondiging van het Evangelie) in het openbaar – dit komt onder druk te staan. Bid dat de Kerk het Evangelie blijft prediken in plaats van zich met politiek bezig te houden.