sluit
Shop Doneer

Beschermd

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 39

Roep ter verantwoording, HEERE, wie mij ter verantwoording roepen; bestrijdt wie mij bestrijden. Grijp het kleine en het grote schild, sta op, mij te hulp. Neem de speer in de hand, sluit de weg af, houd mijn vervolgers tegen; zeg tegen mijn ziel: Ik ben uw heil. (Psalm 35:1-3)
David bad dit in een tijd van grote nood - een tijd waarin hij zich omringd wist door vijanden die naar binnen wilden dringen, en hij zag geen kans om ze buiten te houden. Dus riep hij tot de Heer en zei: ‘Heer, sta op tegen mijn vijanden. Grijp Uw machtige geestelijke wapens en blokkeer hun weg’.
Voor mij het altijd een zegen om te bedenken dat het definitieve, volkomen afdoende antwoord op dit gebed van David ongeveer duizend jaar later gegeven is, door de volmaakte Zoon van David, de Here Jezus Christus.
Aan het kruis heeft Jezus precies datgene gedaan waar David hier om vraagt: Hij blokkeerde de weg voor alle vijanden van onze ziel en sloot de weg af. Door Jezus’ werk kon en kan de satan de mens niet meer deren.
Jezus maakte een definitief einde aan de aanspraken van satan. Hij stelde een limiet aan satans gebied en bewegingsruimte. Hij creëerde een grens die satan niet kan passeren.
Onthoud dit goed en laat het je basis zijn: het kruis is het grote stopteken van God. De duivel kan met volle snelheid op ons afstormen, maar als wij het kruis omhooghouden, trapt hij op de rem en stopt met gierende banden, want hij kan onmogelijk voorbij het kruis komen. Het kruis is de plaats waar Jezus voor al onze vijanden de weg afsloot.

O, geweldige, almachtige Heer Jezus, wat is het toch heerlijk dat U aan het kruis de ultieme, totale, eeuwige overwinning behaald heeft, ook voor mij! Dank U dat ik in Uw armen veilig ben en beschermd tegen alle aanvallen van de vijand. Ik prijs Uw naam! Amen.