Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Bescherming tegen angst en zorgen

Leestijd: 3 min.

We zullen nu kijken naar een andere vorm van bescherming, op een gebied waar heel veel mensen grote behoefte aan hebben: emotionele veiligheid. Mentale en emotionele druk nemen in de wereld van vandaag enorm toe. Ik las zelfs een schatting dat in de Westerse wereld één op de vier mensen op een bepaald moment in hun leven psychiatrische hulp nodig heeft. Dat is een verbijsterend aantal! Bovendien, op iedere persoon die zijn problemen erkent en hulp zoekt, zijn er twee anderen die dat niet doen, maar die zelf blijven worstelen met hun klachten. Wat is het heerlijk dat God ons een oplossing aanbiedt in Zijn Zoon, en dat we bij Hem het antwoord mogen zoeken voor de druk die we in ons leven kunnen ervaren.

De oplossing die God biedt, is samen te vatten in één woord: vrede. Daarmee bedoel ik niet de afwezigheid van oorlog, maar vrede die te maken heeft met een diep besef van vervulling, zekerheid, heelheid en rust. Er zijn verschillende vijanden die ons van die vrede willen beroven, en de belangrijkste heten angst en bezorgdheid. Deze vijanden belagen ons op vele verschillende manieren. We kunnen bang zijn voor ziekte, bang voor de mening van anderen of we kunnen bang zijn voor een financiële crisis. En er zijn eindeloos veel soortgelijke dingen waarover we ons zorgen kunnen maken. Bezorgdheid is een soort verwoestende worm die in ons binnenste knaagt, terwijl angst meer lijkt op een dolk die in ons hart wordt gestoken. Beiden zijn uiteindelijk vernietigend voor onze vrede.

Gods belangrijkste bescherming tegen angst en bezorgdheid is vertrouwen op Hem. In Jesaja 26:3-4 spreekt de profeet Jesaja over de bescherming tegen angst en zorgen en richt zich in deze woorden eerst tot de Heer en later tot zijn volksgenoten:

Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots. (NBG)

De Engelse King James vertaling zegt: U bewaart diegene in volmaakte vrede, wiens gedachten op U gericht zijn omdat hij op U vertrouwt.De woorden 'standvastige zin' kun je dus vertalen met 'standvastige gedachten' of 'standvastig denken'. We leren hier over een gebied waar angst en zorg proberen onze vrede aan te vallen, namelijk in onze gedachten. De NBV zegt: De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.

Door onze gedachten standvastig op God te richten, worden we door Hem bewaard in 'volkomen vrede'. Dat is de complete afwezigheid van angst en zorg. Een kenmerk van angst en bezorgdheid is dat ze onze gedachten afleiden van Gods beloften en ons allerlei mogelijke rampscenario's voorspiegelen. Vaak worden ook onze emoties meegesleept in deze vreselijke doembeelden. Daarom roept Jesaja ons niet op om onze emoties te negeren of onder controle te brengen, maar om onze gedachten te richten op Gods woord. Daarin vinden we zulke prachtige beloften, dat we altijd hoop zullen vinden. We zien dat Jesaja tweemaal de naam 'Here' noemt, waarmee hij benadrukt dat de Here, en Hij alleen, de eeuwige Rots is. Jesaja geeft ons de heerlijke aanmoediging: Vertrouw op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots. Onze emoties kunnen dan misschien onstuimig zijn als de golven van de zee, maar ons anker is vastgemaakt in de rots der eeuwen, Jezus Christus!

Gebed van de dag

Proclameer als gebed vandaag deze Bijbeltekst:

De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.
Daarom vertrouw ik altijd op de HEER, alleen op Hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val, Hij maakt haar met de grond gelijk, niets laat Hij van haar heel. U effent het pad voor de rechtvaardige, U baant voor hem een rechte weg. Ook ik verlaat mij op U, HEER: ik ga de paden van uw recht. Ik richt mij op uw naam, naar U gaat mijn verlangen uit.
(Jesaja 26:3-8, NBV)

Gebed voor DPM wereldwijd

NEPAL

  • In januari zijn seminars gehouden voor meer dan 1.000 voorgangers en andere leiders, en alle deelnemers hebben Dereks Nepalese boeken gekregen. Bid dat dit materiaal veel bijbelse waarheden aan hen duidelijk zal maken en dat Dereks onderwijs op ruime schaal zal worden verbreid, in het bijzonder in afgelegen gebieden.
  • Bid om Gods bescherming en wijsheid voor DPM-Nepal directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga, en de DPM-boekdistributeurs.