Shop Doneer

Beslissingsbevoegde samenkomst

Leestijd: 2 min.
En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente... (Efeze 1:22)

We hebben gezien dat het Griekse woord voor gemeente in Efeze 1:22 ecclesia is, een woord dat is afgeleid van een werkwoord dat ‘samenroepen’ betekent.

Handelingen 19 geeft ons nog verder inzicht in dit woord. De mensen hielden hier een ongeorganiseerde samenkomst, en de stadssecretaris riep hen tot de orde. Hij zei: Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering [ecclesia] over beslist worden (vers 39).

Het woord wordt in vers 40 opnieuw gebruikt: En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering [ecclesia] uiteengaan.

De grondbetekenis van het woord dat we gewoonlijk vertalen met gemeente is dus eigenlijk ‘een wettige of beslissingsbevoegde samenkomst’. Deze betekenis is door veel moderne vertalingen vertroebeld, maar ‘de regerende samenkomst’ is de eerste beeldspraak die gebruikt wordt voor Gods volk, in de spiegel van Gods Woord.

Van de Griekse volksvergadering te Efeze waren veel mensen uitgesloten: slaven (die bijna de helft van de bevolking vormden), vrouwen, en alle bezoekers en tijdelijke inwoners. De samenkomst was uitsluitend gereserveerd voor de vrije burgers die in Efeze woonden.

Wat zijn de kwalificaties voor de samenkomst van de Heer Jezus Christus? Hierover gaan we in de komende dagen verder over nadenken.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat is het een bijzondere gedachte, dat wij als Uw Kerk – of Uw gemeente in deze tijd – door U zijn geroepen om te regeren! Juist nu ons land al een flinke tijd een actieve regering nodig heeft, is het misschien wel heel belangrijk dat wij als Lichaam van Christus die (geestelijke) regering oppakken, door te bidden voor onze overheid en onze regeerders… Zegen hen Heer, met Uw kracht en wijsheid! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.