Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Besmettelijke lofprijs

Leestijd: 2 min.

Laten we Psalm 34 van David eens bekijken. De introductie vertelt ons:

Van ​David, toen hij zich bij Abimelek als een waanzinnige gedroeg, zodat deze hem wegjoeg, en hij heenging (Psalm 34:1, NBG51).

Op dit moment in zijn leven was David een vluchteling in zijn eigen land. Koning Saul probeerde hem te vermoorden, dus David moest wegvluchten uit zijn thuisgebied.

Hij ging naar het hof van een heidense koning om zich te verschuilen, maar de koning verdacht hem ervan dat hij een vijand was. Om zijn leven te redden moest hij zich gedragen als een waanzinnige. Het historische boek 1 Samuël vertelt dat hij tegen de deur klauwde en zijn speeksel in zijn baard liet lopen (zie 1 Samuël 21:10-15). Dat was de situatie. Maar wat was Davids reactie?

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. (Psalm 34:2-3)

Temidden van zo'n vreselijke situatie vol intimidatie en druk, terwijl zijn leven aan een zijden draadje hing en met de schande zich voor te doen als een gek, prees David de Heer. Dat is het offer van lofprijs. Toen hij op het laagste punt in zijn leven stond, besloot David om te roemen in de Heer. Toen er niets was om in te roemen, besloot hij om te roemen in God.

David ging verder:

Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen (vers 4).

Lofprijs is besmettelijk. Als we God op deze manier leren prijzen, zullen anderen mee gaan doen. Maar mopperen en klagen is ook besmettelijk. Als we mopperen, zullen we andere mopperaars aantrekken. We moeten leren voortdurend een offer van lofprijs aan God te brengen.

Gebed van de dag

Dank U Heer. Ik prijs U. Ik spreek uit dat ik ondanks mijn omstandigheden, God een offer van lofprijs geef en zal roemen in de Heer. Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen. Laat ook in mijn leven de lofprijs voor U besmettelijk zijn voor anderen, Heer! Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.