Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Bestemd voor heerlijkheid

Leestijd: 3 min.
Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de ​Eerstgeborene​ zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:29-32)

Als we met Jezus geïdentificeerd worden in Zijn dood, treden we met Hem Zijn overvloedige erfenis binnen. We worden erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus Christus. Maar daar zit een proces aan vast. Paulus beschrijft hier vijf stappen. De eerste twee stappen vonden plaats in de eeuwigheid, voordat de tijd begon: 1. God heeft ons tevoren gekend; 2. God heeft ons tevoren bestemd; 3. God heeft ons geroepen door de prediking van het Evangelie; 4. Toen we het Evangelie geloofden, heeft Hij ons gerechtvaardigd, maar daar is het niet bij gebleven; 5. Hij heeft ons ook verheerlijkt. God zorgde ervoor dat wij de heerlijkheid met Jezus zouden delen in de hemel, als koningen en priesters. Dat is niet iets wat in de toekomst ligt, maar dat is al gebeurd en het is nu al realiteit!

Als u nu met ​Christus​ ​opgewekt​ bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar ​Christus​ is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met ​Christus​ verborgen in God. Wanneer ​Christus​ geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kolossenzen 3:1-4)

We delen nu al in de heerlijkheid van Jezus, in de onzichtbare wereld. Waar Jezus is, daar zijn wij ook.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat God mij tevoren heeft gekend, voorbestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Heer, leer mij de diepte van dit vijfvoudige geheim en help mij te begrijpen wat het is om gestorven te zijn en opgewekt met U. Jezus droeg mijn schaamte, opdat ik zou delen in Zijn heerlijkheid. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.