Shop Doneer

Bestemd voor heerlijkheid

Leestijd: 1 min.
Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren bestemd aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die Hij tevoren bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:29-32)
Als we met Jezus geïdentificeerd worden in zijn dood, treden we met Hem zijn overvloedige erfenis binnen. We worden erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus Christus. Maar daar zit een proces aan vast. Paulus beschrijft hier vijf stappen. De eerste twee stappen vonden plaats in de eeuwigheid, voordat de tijd begon: 1. God heeft ons tevoren gekend. 2. God heeft ons tevoren bestemd. 3. God heeft ons geroepen door de prediking van het evangelie. 4. Toen we het evangelie geloofden, heeft Hij ons gerechtvaardigd. Maar daar is het niet bij gebleven. 5. Hij heeft ons ook verheerlijkt. God zorgde ervoor dat wij de heerlijkheid met Jezus zouden delen in de hemel, als koningen en priesters. Dat is niet iets wat in de toekomst ligt, maar dat is al gebeurd en het is nu al realiteit!
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal zijn, die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Kolossenzen 3:1-4).
We delen nu al in de heerlijkheid van Jezus, in de onzichtbare wereld. Waar Jezus is, daar zijn wij ook.

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat God mij van tevoren heeft gekend, voorbestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Heer, leer mij de diepte van dit vijfvoudige geheim en help mij te begrijpen wat het is om gestorven te zijn en opgewekt met U. Jezus droeg mijn schaamte, opdat ik zou delen in Zijn heerlijkheid. Amen.