sluit
Shop Doneer

Bestuur in Gods koninkrijk

Leestijd: 3 min.


Gisteren keken we naar de gelijkenis van de talenten. Laten we vandaag de gelijkenis van de ponden bestuderen: Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede dienaar! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u, wees machthebber over vijf steden. (Lukas 19:16-19)

We zien hier dat de beloning van de eerste dienaar in dubbel opzicht groter was dan die van de tweede. Allereerst werd de eerste dienaar specifiek door zijn heer geprezen als ‘goede dienaar’; de tweede dienaar kreeg niet zo’n speciale aanbeveling. Ten tweede werd aan de eerste dienaar gezag gegeven over tien steden; de tweede dienaar kreeg slechts gezag over vijf steden. Dat wil zeggen dat hun beloning precies in verhouding stond met de winst die ieder van hen had gemaakt.

Een verdere conclusie die we uit deze gelijkenis mogen trekken, is dat beloningen voor getrouw dienstbetoon aan Christus in de huidige bedeling, in het volgende tijdperk zullen bestaan uit posities van gezag en verantwoordelijkheid in het bestuur van het Koninkrijk van Christus. Met andere woorden, getrouwe dienst in dit tijdperk leidt tot voortgezette en verder uitgebreide gelegenheden tot dienstbetoon in het volgende tijdperk. Voor degenen die Christus van harte liefhebben kan er geen grotere vreugde en geen groter voorrecht zijn dan hun Heer verder te mogen blijven dienen. Voor degenen die getrouw zijn, zal dit voorrecht, dat hier in de tijd is begonnen, doorgaan tot in alle eeuwigheden.

In de gelijkenis van de ponden, evenals in die van de talenten, was de derde dienaar ontrouw en liet hij volledig na om gebruik te maken van het pond dat hem was toevertrouwd. Zijn veroordeling staat vermeld in Lukas 19:22–24: Maar hij zei tegen hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte dienaar. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u dan mijn geld niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden: Neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de tien ponden heeft.

In deze gelijkenis, evenals in die van de talenten, ontving de ontrouwe dienaar niet alleen geen enkele beloning; zelfs het ene pond dat hij oorspronkelijk had ontvangen, werd van hem afgenomen. Het einde van deze dienaar met het ene pond wordt in deze gelijkenis niet bekend gemaakt. Het lijkt echter redelijk om te concluderen, dat hij evenals de ontrouwe dienaar in de gelijkenis van de talenten, werd afgewezen en uit de tegenwoordigheid van zijn heer werd verwijderd.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, ik bid voor Uw Gemeente, die dwars door alle denominatie en kerken heenloopt, dat zij zal groeien in het serieus nemen van de bouw van Uw Koninkrijk en dat zij zal groeien in dienstbetoon. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

Het huidige Chinese leiderschap oefent een steeds scherper wordende controle uit op ieder geloof dat afwijkt van het communisme. Bid om Gods wijsheid en zalving voor de gelovigen in China, om gebruik te maken van de kersttijd voor evangelisatie en het delen van het goede nieuws van de Heer Jezus en Zijn liefde voor China, het dichtstbevolkte land ter wereld.

Weekvers: Mattheüs 13:37-38

Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.