Op 26 mei start de online cursus Beloofd land. Ontdek Gods plan met Israël en welke rol de Kerk hierin speelt. Schrijf je nu in!

sluit
Shop Doneer

Bevestiging door de Heilige Geest

Leestijd: 2 min.

Lukas 1:38: Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Die eenvoudige zin ‘overeenkomstig Uw woord’ zette het allergrootste wonder aller tijden in werking! Hetzelfde geldt voor ons in onze reactie op Gods beloften. Ik wil je er wel op attent maken dat het de kracht van de Heilige Geest is die dit wonder voortbracht.

De engel zei: De ​Heilige​ Geest zal over u komen. Maar de Heilige Geest deed nog helemaal niets totdat Maria reageerde. Toen zij zei ‘laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord’, gaf ze daarmee ruimte aan de Heilige Geest. Het punt dat ik wil maken is: wij geven de Heilige Geest de ruimte wanneer we reageren op het Woord van God. De Heilige Geest is beschikbaar, maar Hij zal niet ons leven binnenkomen of voor ons doen wat we nodig hebben, totdat wij Hem de ruimte geven door het Woord. Onthoud, zoek nooit de Heilige Geest los van het Woord, want het is door het Woord dat de Geest wordt vrijgezet.

Laat me je enkele voorbeelden geven. In het laatste vers van het evangelie van Markus, in hoofdstuk 16, staat: maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden.

Dus de tekenen bevestigden het Woord. Als er geen woord is, dan is er niets voor de Heilige Geest om te bevestigen. En ook in Handelingen 4, vinden we het gebed van de vroege kerk. De apostelen waren gesommeerd om niet meer in de naam van Jezus te prediken. Ze kwamen samen, ze hielden een bidstond en er staat dat de plaats waar ze aan het bidden waren werd geschud door de kracht van God. Maar let op wat ze baden toen hen verboden was te prediken. Het staat in Handelingen 4:29:

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken; doordat U Gij Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van Uw Heilig Kind Jezus.

Zonder gesproken woord heb je geen garantie waar de wonderen en tekenen vandaan komen. Zorg dat je nooit, maar dan ook nooit de Geest scheidt van het Woord, want het is het Woord dat de Geest vrijzet.

Gebed van de dag

Heer Jezus, onze wereld verlangt naar een Redder. Ze hebben U nodig. Geef ons dezelfde vrijmoedigheid die U aan Uw apostelen gaf, in het bijzonder in deze Kersttijd, om Uw woorden te spreken, door Uw hand uit te strekken tot genezing, en dat wonderen en tekenen mogen gebeuren door Uw kracht. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

BOTSWANA

  • Bid dat er volgend jaar meer gelegenheden komen om een groter deel van Botswana te bereiken met Dereks onderwijs.
  • Life-Changing Spiritual Power wordt in 2020 gedrukt, en verspreid onder de Tswana sprekende bevolking van Botswana en Zuid Afrika. Bid dat dit project geslaagd zal verlopen.
  • Bid om mogelijkheden Dereks onderwijs in Botswana op de radio te krijgen.