Shop Doneer

Bevrijd van angst

Leestijd: 1 min.
Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord
en mij uit al mijn angsten gered.
Zij hebben naar Hem uitgezien, ja, Hem als een waterstroom bestormd;
en hun gezicht werd niet schaamrood.
(Psalm 34: 5-6)
We lezen hier in de eerste plaats een persoonlijke ervaring van de psalmdichter. Het is geen theorie en ook niet alleen maar theologie. Het is zelfs geen geloofsbelijdenis. Het is het getuigenis van een man die zich in een moeilijke en gevaarlijke situatie bevond, maar zich tot de Heer wendde.
David zocht de Heer in gebed en dit is zijn getuigenis
: ... Hij (de Here) heeft mij geantwoord en mij uit al mijn angsten gered. Ga jij weleens gebukt onder angst? Behoor jij tot de meerderheid van mensen in onze moderne samenleving die geplaagd worden door de één of andere vorm van angst of onzekerheid?
Hoor jij tot de duizenden die door de tegenstander worden beroofd van hun vrede? Waarom probeer je Davids geneesmiddel niet? Zoek de Here! Bid tot Hem en vraag of Hij je bevrijdt van al je angsten.
Tot dit vers heeft David gesproken vanuit persoonlijke ervaring. Nu volgt een meer algemene verklaring, die naar ik aanneem is gebaseerd op zijn observatie van mensen in zijn omgeving:
Zij hebben naar Hem (de HERE) uitgezien, ja, Hem als een waterstroom bestormd...
Hier moeten we even goed opletten, want David geeft hier een belangrijk praktisch principe aan: Onze gelaatsuitdrukking is meestal een afspiegeling van datgene waar we onze ogen op hebben gericht. De Here is een bron van licht. Als we naar Hem opzien, dan zullen we Zijn licht weerspiegelen.
Als we ons hoofd oprichten naar Hem - ondanks onze gevoelens van angst - dan zullen we stralen, net als de mensen die David beschrijft. Maar als we niet omhoog kijken en onze aandacht richten op duistere, sombere en ontmoedigende dingen, dan zullen we net zo'n sombere indruk maken op anderen.
De les die David hier doorgeeft is tweeledig. Laat in de eerste plaats je angst en somberheid verdrijven door de Heer, door het licht van Zijn aangezicht. Ga vervolgens zijn licht weerkaatsen naar de wereld om je heen.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, schijnt U met Uw licht in mij hart, en verdrijf mijn angst met het licht van Uw gezicht en help mij dat licht te reflecteren naar anderen toe. Ik prijs U voor het licht van Uw aangezicht, dat alle angst en alle duisternis verdrijft. Amen.