Shop Doneer

Bevrijd van angst

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 37

Ik zocht de HEER en hij gaf mij antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. (Psalm 34:5-6 NBV)
Dit is een getuigenis vanuit persoonlijke ervaring. Het is geen theorie, het is geen theologie, en ook geen leerstuk. Het is het getuigenis van een man die in een ontzettend moeilijke en gevaarlijke situatie heeft gezeten. Hij heeft zich tot de Heer gewend, hij zocht de Heer in gebed, en zijn getuigenis is: ,,De Heer gaf mij antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.’’
Ga jij gebukt onder angst? Ik denk dat de meeste mensen in onze huidige, moderne cultuur wel de één of andere situatie van angst hebben meegemaakt. Angst die aan hen vreet, die hun gevoel van vrede ondermijnt.
Waarom zou je de remedie van David niet toepassen? Waarom zou je niet de Heer zoeken, tot Hem bidden en Hem vragen je van alle angst te bevrijden?
David gaat verder door te zeggen: ‘Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren’. In deze woorden ligt een diep principe – of we nu naar het licht kijken of naar het donker, we zullen dátgene weerspiegelen waar we naar hebben gekeken.
Als we naar de duisternis kijken, worden we somber en duister, maar als we omhoogkijken naar de Heer, Die het licht is, worden onze gezichten stralend door het licht van de Heer. En de Bijbel zegt: we zullen nooit beschaamd raken. De Heer zal ons nooit in de steek laten.
Waarom zou je het niet proberen? Roep tot de Heer, vraag Hem jou te bevrijden en zie op naar Hem, zodat je gezicht weer gaat stralen!

Dank U wel, lieve Vader, dat U mij van elke angst en alle zorgen bevrijdt! Wat ben ik dankbaar Heer, dat U de God bent die antwoordt als we in nood tot U roepen. Daarom stel ik altijd, in elke situatie en iedere nood, al mijn hoop op U! Amen.