Shop Doneer

Bevrijd van de vloek

Leestijd: 2 min.

Vandaag zullen we nog wat dieper ingaan op het bereik van onze verlossing door Christus. De Bijbeltekst die we gaan lezen, staat in Galaten 3:13-14:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de Wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Paulus verwijst hier naar het boek Deuteronomium, en citeert dus uit de Wet van Mozes. In dit gedeelte zegt God dat iedereen die wordt gedood door ophanging aan een boom, onder een vloek komt (het woord boom of 'het hout' verwijst natuurlijk naar het kruis). Het bewijs dat iemand onder de vloek komt, wordt dus geleverd doordat deze persoon aan het hout hangt.

Om ons van de vloek van de Wet te bevrijden, werd Christus tot een vloek voor ons. Dit werd zichtbaar geïllustreerd doordat Hij aan het kruis hing. Het was nodig dat Jezus een vloek werd, omdat de vloek van God zich richt op alle zonde en ongehoorzaamheid.

Het geheim van wat er plaatsvond aan het kruis is dat er een goddelijke omwisseling plaatsvond – een ruil, die met natuurlijke ogen niet gezien kon worden, maar die alleen kan worden begrepen door goddelijke openbaring door de Heilige Geest en door Gods Woord. Jezus werd een vloek – Hij droeg de vloek die werd veroorzaakt door de zonde en ongehoorzaamheid – opdat wij, in ruil daarvoor, door geloof in Hem, toegang zouden hebben tot de zegen die het gevolg was van Zijn zondeloze gehoorzaamheid.

Gebed van de dag

Jezus, dank U voor Uw werk aan het kruis. Dank U voor de openbaring Heer, dat Jezus tot een vloek werd, om mij te bevrijden van de vloek van de Wet. Heer, leer mij om elke dag te leven in de vrijheid en de zegen die U voor mij bewerkte. Jezus werd tot een vloek gemaakt, opdat ik de zegen zou ontvangen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.