Shop Doneer

Bevrijd van schaamte

Leestijd: 2 min.

Schaamte is een wrede en lelijke emotie. Ook veel christenen hebben eronder te lijden. Vaak is het een gevolg van seksueel misbruik, of emotionele verwondingen, zoals bijvoorbeeld verbaal geweld of pesterijen op school. Ooit las ik het verhaal van een leraar die een jongen in zijn eentje liet opstaan uit de banken en vervolgens tegen de hele klas zei: 'Jullie zijn allemaal voor jullie examens geslaagd, behalve hij.' Wat een vreselijke schaamte moet deze jongen gevoeld hebben. Veel ervaringen in onze kindertijd kunnen een gevoel van schaamte tot gevolg hebben. Ervaringen die het langst geleden zijn, zijn vaak het moeilijkst te ontwortelen. Wat er het eerste in komt, gaat er pas vaak als laatste weer uit.

Misschien wel de meest voorkomende oorzaak van schaamte is seksueel misbruik (zelfs onder belijdende christenen). In mijn leven heb ik met ontelbare slachtoffers ervan gesproken en gebeden. Alleen als ze bij het kruis komen, kunnen ze bevrijd worden van die schaamte.

In de profetie van Jesaja wordt beschreven wat Jezus voor ons deed:

De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ​ongehoorzaam, Ik wijk niet terug. Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel. (Jesaja 50:5-6)

Jezus zei: Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan. Hij zou zichzelf hebben kunnen redden; Hij had twaalf legioenen engelen kunnen roepen om Hem te verlossen (zie Mattheüs 26:53), maar Hij deed het niet. Hij bood Zijn rug aan om geslagen te worden. Stel je dat eens voor. Het is een realiteit die wij niet herkennen. Het was een afschuwelijke scene, met een gesel die bestond uit kleine stukjes metaal en bot aan de uiteinden van de touwen of leren riemen. Als deze op het lichaam van een mens neerkwamen, trokken ze de huid weg en maakten ze groeven in het vlees. Dat is wat Jezus vrijwillig voor ons onderging. En Hij verborg Zijn gezicht niet van de schaamte en het spugen. Aan het kruis droeg Jezus onze schaamte.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik spreek uit dat Jezus mij aan het kruis bevrijdde van alle schaamte en schande - omdat Hij mijn schaamte droeg, mag ik delen in Zijn heerlijkheid. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.