Shop Doneer

Bevrijd van schaamte

Leestijd: 1 min.
Schaamte is een wrede en lelijke emotie. Ook veel christenen hebben eronder te lijden. Vaak is het een gevolg van seksueel misbruik, of emotionele verwondingen, zoals bijvoorbeeld verbaal geweld of pesterijen op school. Ooit las ik het verhaal van een leraar die een jongen in zijn eentje liet opstaan uit de banken en vervolgens tegen de hele klas zei: ,,Jullie zijn allemaal voor jullie examens geslaagd, behalve hij." Wat een vreselijke schaamte moet deze jongen gevoeld hebben. Veel ervaringen in onze kindertijd kunnen een gevoel van schaamde tot gevolgd hebben. Ervaringen die het langst geleden zijn, zijn vaak het moeilijkst te ontwortelen. Wat er het eerste in komt, gaat er pas vaak als laatste weer uit.
Misschien wel de meest voorkomende oorzaak van schaamte is seksueel misbruik (zelfs onder belijdende christenen). In mijn leven heb ik met ontelbare slachtoffers ervan gesproken en gebeden. Alleen als ze bij het kruis komen, kunnen ze bevrijd worden van die schaamte.
In de profetie van Jesaja wordt beschreven wat Jezus voor ons deed:
God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden (50:5,6).
Jezus zei: Ik heb mijn rug blootgesteld. Hij zou zichzelf hebben kunnen redden; hij had twaalf legioenen engelen kunnen roepen om hem te verlossen (zie Matteüs 26:53), maar Hij deed het niet. Hij bood zijn rug aan om geslagen te worden. Stel je dat eens voor. Het is een realiteit die wij niet herkennen. Het was een afschuwelijke scene, met een gesel die bestond uit kleine stukjes metaal en bot aan de uiteinden van de touwen of leren riemen. Als deze op het lichaam van een mens neerkwamen, trokken ze de huid weg en groeven ze in het vlees. Dat is wat Jezus vrijwillig voor ons onderging. En Hij verborg zijn gezicht niet van de schaamte en het spugen. Aan het kruis droeg Jezus onze schaamte.
Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat Jezus mij aan het kruis bevrijdde van alle schaamte en schande - omdat Hij mijn schaamte droeg, mag ik delen in zijn heerlijkheid. Amen.