Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Bevrijd van schuld

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we dat schuld satans grootste wapen is tegen de mensheid. God heeft door de dood van Jezus twee dingen gedaan om ons te bevrijden van schuld.

In de eerste plaats heeft hij gezorgd voor alles wat er in het verleden is gebeurd. Aan het einde van Kolossenzen 2:13 staat: ...door u al uw overtredingen te vergeven. Al onze ongehoorzame daden werden in Jezus bestraft. Dus zonder Zijn eigen rechtvaardigheid geweld aan te doen, kon God ons vergeving schenken en ons toelaten in Zijn aanwezigheid. Als je werkelijk in Jezus gelooft en Zijn voorziening van vergeving aanvaardt, is er vanuit de boeken in de hemel niets meer dat je aanklaagt vanuit het verleden. Iedere verkeerde stap die je ooit hebt gezet, is uitgewist. De Bijbel zegt dat God ze in de ‘zee der vergetelheid’ heeft geworpen en dat Hij ze niet meer zal gedenken. Corrie ten Boom zei vaak over die zee der vergetelheid, dat er een bordje in stond: ‘Verboden te vissen’. Dát heeft God met ons verleden gedaan!

Maar als je gezondigd hebt en dit nooit hebt willen belijden, dan gaat dit niet op. Dan is de beste remedie om je zonden alsnog te belijden. Want wat gebeurt er als we onze zonden belijden? Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

Het tweede waar God in voorzien heeft door het Kruis van Jezus is een oplossing voor de toekomst; anders zouden we terugvallen en opnieuw in zonde vervallen. Die voorziening is veel moeilijker te begrijpen. God heeft de wet van Mozes weggedaan als eis om gerechtigheid te verkrijgen. De schrijver van Kolossenzen zegt: ...Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. (Kolossenzen 2:14)

Er is een lied dat deze tekst iets verandert en zegt: ‘Onze zonden zijn aan het Kruis genageld.’ Daar ben ik niet zeker van, maar wat ik wél weet, is dat de wet aan het Kruis werd genageld. Als we eenmaal bij het Kruis gekomen zijn en verder gaan, dan bevinden we ons buiten het gebied van de wet. We zijn niet langer onder de wet; maar we zijn vrij van haar eisen.


Gebed van de dag

Dank U Vader, dat ik door het offer van Uw Zoon helemaal vrij mag zijn van de wet; help mij Heer, om voortdurend te leven vanuit die vreugde, die het juk van de wet in mijn leven breekt en mij dompelt in vreugde om Uw stem te horen en Uw wil te doen! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

POLEN

    • Bid om Gods wijsheid en voorziening voor de directeuren Marek en Agnieszka en hun medewerkers, zodat ze krachtige instrumenten zijn in de handen van God, om veel mensen te bereiken.
    • Bid dat de christelijke leiders in Polen Dereks onderwijs accepteren en het graag gebruiken.
    • Bid om nieuwe bekwame medewerkers voor al de lopende boekprojecten; bid ook om de benodigde financiën om ze met succes af te kunnen ronden.