Shop Doneer

Bewaar Gods woorden diep in je hart

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 34

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.
(Spreuken 4:20-22, NBV)

Bewaar Gods woorden diep in je hart
De wegen van het oor en het oog komen samen in wat de Bijbel noemt ‘het hart’. Het vierde voorschrift op Gods medicijnflesje gaat dan ook over het hart: Bewaar ze diep in uw hart (Spreuken 4:21). Vers 23 benadrukt nog meer de beslissende invloed van het hart in onze ervaring als mens:Bescherm je ​hart​ boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
Wat in ons hart leeft, bepaalt onze hele levensloop en uiteindelijk alles wat we meemaken. Als we Gods Woord zorgvuldig laten binnenkomen, zowel via het oor als via het oog, zodat het ons hart in beslag kan nemen en ons leiden, dan merken we dat het precies is wat God heeft beloofd: leven voor onze ziel, zowel als genezing voor ons gehele lichaam.
Toen ik in de Tweede Wereldoorlog diende bij de geneeskundige troepen in Noord-Afrika, kreeg ik een huidziekte. Ik bracht meer dan een jaar in het hospitaal door, waarna ik tenslotte op mijn eigen verzoek ongenezen werd ontslagen.
Ik besloot de beloften van God zelf uit te testen. Driemaal per dag ging ik de eenzaamheid in en sloot mezelf op met God en Zijn Woord. Ik bad en vroeg God om Zijn Woord aan mij te bevestigen.
Het klimaat, het voedsel, en alle andere omstandigheden waren bijzonder ongunstig voor mijn huidaandoening. Veel gezonde mannen om mij heen werden ook ziek. Desondanks ontving ik, alleen door Gods Woord en zonder andere medicijnen te nemen, in korte tijd totale en blijvende genezing.
Ik bekritiseer de medische wetenschap niet en ben dankbaar voor goede gezondheidszorg. Maar de kracht van de medische wetenschap is beperkt; de kracht van Gods Woord daarentegen is onbeperkt.
Ik ontving een brief van een gereformeerde dame, aan wie men gevraagd had een getuigenis te geven in een dienst waarin voor zieken zou worden gebeden. Terwijl zij juist de woorden aanhaalde van Spreuken 4:20-22, werd een andere dame die altijd geleden had onder een beschadigde wervel in haar nek, op slag volkomen genezen en bevrijd - zonder dat er enig gebed was uitgesproken. Alleen maar door te luisteren naar Gods Woord!
Later besteedde ik in mijn dagelijkse radioprogramma een week aan dit onderwerp. Een luisteraarster schreef me drie maanden later dat haar huid voor het eerst in 25 jaar volkomen vrij was van eczeem!
De woorden uit Psalm 107:20 gaan ook vandaag nog in vervulling: Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Voor hen die genezing en bevrijding nodig hebben, kunnen we ook de heerlijke bemoediging gebruiken uit Psalm 34:9: Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
Proef zelf het medicijn van Gods Woord! Het is niet zoals met zoveel aardse medicijnen, die bitter en vies smaken. Ook werkt het niet zoals zoveel geneesmiddelen die allerlei bijwerkingen veroorzaken. Gods Woord is volkomen goed en in alle opzichten tot zegen.

Vader, dank U wel dat U een wonderbare Geneesheer bent, dat U mensen wilt aanraken tot herstel van hun hele lichaam, leven en bestaan. Ik wil U vragen om de waarheid van Uw genezende Woord zichtbaar te maken in mijn persoonlijke leven, maar ook in dat van al mijn gezins- en familieleden. Dank U Heer! Amen.