Shop Doneer

Bewaar je mond voor wat je zegt

Leestijd: 2 min.
Woorden van autoriteitsdragers
Er rest ons nog één oorzaak van de vloek die we nog niet hadden bekeken, namelijk woorden uitgesproken door mensen die autoriteit hebben in ons leven. Sommige vloeken komen van mensen met relationele autoriteit, zoals bijvoorbeeld ouders of echtgenoten. Veel ouders raken op enig moment geprikkeld door hun kinderen en zeggen dan bittere, boze woorden tegen hen, zoals: ,,Wat ben je ook een stommeling!'', of: ,,Ik kan niet geloven hoe onhandig jij bent!'' of: ,,Het wordt nooit wat met jou!''. Ik heb gebeden met mensen van zeker veertig, vijftig jaar oud, die nog steeds worstelden met het effect van woorden die hun ouders over hen uitspraken in hun tienerjaren! Ook commentaar van een man op zijn vrouw kan worden tot een vloek. Dat lijkt misschien oneerlijk, maar het is een waarheid. God heeft de man autoriteit gegeven over zijn vrouw.
Weet je nog wat Jakob zei als reactie op de beschuldiging van zijn schoonvader dat een van zijn gezinsleden de huisgod van Laban zou hebben gestolen? Bij wie gij goden vindt, die blijve niet in leven, zei Jacob (zie . Hij wist niet dat Rachel, zijn vrouw die hij heet meeste liefhad, het beeldje gestolen had. De eerstvolgende keer dat ze moest bevallen, stierf ze, als gevolg van de vloek die haar man over haar had uitgesproken. Overigens was zij zelf ook al in overtreding geweest door het stelen van een afgodsbeeldje van haar vader. We zagen als eerder die bekende tekst uit Spreuken 18:21:Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten. In dit verhaal vinden we wel een heel letterlijk praktijkvoorbeeld van die belangrijke Bijbeltekst die als het ware voortdurend in onze gedachten moet zijn wanneer we spreken.
Stel je eens voor dat een man - vermoeid van een dag hard werken en teleurgesteld en geïrriteerd over de mislukte avondmaaltijd - boos tegen zijn vrouw zegt: ,,Je kunt niet koken! Ik word nog eens ziek van jouw kookkunsten! Jij zult waarschijnlijk nooit leren nou eens een fatsoenlijke maaltijd te koken!'' Hoewel de vrouw getalenteerd is op allerlei andere gebieden, stelt ze niets meer voor in de keuken. En terwijl hij het niet eens beseft, spreekt haar man ook nog eens een vloek uit over zichzelf, door te zeggen: ,,Ik word nog eens ziek van jouw kookkunsten.'' Misschien lijdt hij de rest van zijn leven wel aan maag- en darmproblemen! Het klinkt bijna humoristisch, maar dit soort dingen gebeurt echt. Andere autoriteitsfiguren die met hun woorden een blijvende impact kunnen hebben op de levens van mensen, zijn leraren (b.v. de leraar die een leerling voor de hele klas voor gek zet omdat de leerling iets niet goed heeft), sporttrainers, geestelijk werkers zoals jeugdleiders, oudsten, councelers, e.d. Het is belangrijk om voor je eigen leven en voor je gezin na te gaan of er kwetsende, neerbuigende dingen zijn gezegd die jou of je geliefden onzeker hebben gemaakt of hebben gekwetst, want negatieve dingen die uitgesproken zijn door figuren met autoriteit, kunnen zijn gaan werken als een vloek. Maar Jezus is gestorven zodat wij vrij konden zijn van de impact de negatieve woorden die autoriteitsfiguren in ons leven - bedoeld of onbedoeld - over ons hebben uitgesproken.


Dank U wel Heer Jezus, dat U al mijn hele leven bent als een schild rondom mij, en dat U mijn hoofd opheft als ik ontmoedigd ben. Dank U dat U door Uw offer aan het kruis de negatieve woorden die tegen mij gesproken zijn, hun kracht ontneemt en dat Uw positieve Woord van Leven mijn hele bestaan regeert! Amen!